Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

SGK Hangi Durumda İşverene İhtarname Göndermeden İdari Para Cezası Uygulayamayacak?

448

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun idari para cezaları ile ilgili 102. Maddesinde 16.5.2018 tarihinde  yeni bir düzenleme yapıldı.

Söz konusu değişikliğe göre:

Bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK’ ya  bildirilmemesi halinde 5510 sayılı Yasa’nın 102 maddesinin birinci fıkrasının  ilgili hükümlerine göre idari para cezası uygulanacak.

Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK’ ya verilmesinden itibaren on beş gün olacak.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.