Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 17yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ortaklık Payı Devir İşlemi Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlatılmamışsa Devreden Kişi Sonraki SGK Prim ve Cezasından Sorumlu Olur mu?

Limited şirketlerde payını devreden ortak haliyle devir tarihinden sonraki SGK prim, ceza vb. borçlardan sorumlu tutulamaz.

Sigorta Primlerinin Hiç Yatırılmaması veya Düşük Ücretten Yatırılması Durumunda Çalışanın Hakları

İş hayatında sık rastlanan bir durum olan; işçinin sigorta primlerinin hiç veya tam yatırılmamış olması ya da düşük ücretten yatırılması sizin de başınıza geldi. Ne yapacaksınız?

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Adaletsiz ve Anlaşılmıyor!

Bir yasa hayatın gerçekleri ile örtüşmüyorsa, değiştirilmeli. Bunu zorunlu genel sağlık sigortasında çok açık bir şekilde gözlemliyoruz.

SGK’ nın Çağdaş Hizmetleri

İşten Ayrıldıktan Sonra İşe Geri Dönme Hakları Olan İşçiler

Kıdem Tazminatı Rehberi

Çalışanlar, doğal olarak, en çok kıdem tazminatı konusuna duyarlılar. Çalışanlara faydalı olacak bilgileri bu rehberde toplamaya gayret ettik.

Yıllık İzin Ücreti İşverence Geri İstenebilir mi?

Bilindiği gibi, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, kullanmadığı yıllık izin ücreti ödenmektedir. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır.

Bayram Ücreti Yerine Serbest Zaman Verilmez

Ramazan bayramı yaklaştı. Bu vesileyle yanlış bir uygulamayla ilgili kısa bir açıklama yapmak faydalı olacaktır

İşçi Başka İldeki İşyerine Nakli Kabul Etmek Zorunda mı?

İşvereniniz sizin başka ilde çalışmanız talimatını veriyor. Siz de ailevi sebeplerle başka ile taşınmanızın mümkün olmadığı yanıtını veriyorsunuz.

İşveren Ölüm Tazminatı Ödemek Zorunda mı?

Çalışanın ölümü halinde, işveren çalışanın ailesine ölüm tazminatı ödemek zorunda mı?

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Merak Edilen Konular

Zorunlu genel sağlık sigortası hepimizi ilgilendirdiği halde, yeterli derecede bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle zaman zaman borç ve ceza yazıları alan kişiler mağdur oluyor. Bu durumu telafi etmek için af torba yasaları peş peşe gündeme geliyor. Farklı ve özelliği olan konuları, soru ve cevap şeklinde ele alarak hazırladığımız çalışmanın faydalı olacağını umuyoruz.

İşçinin İş Arkadaşının Hatasını Bildirmemesi Haklı Fesih Nedeni

İşyerinde herkes yaptığından sorumludur. Ancak bazen başkasının hatasını amirlerine bildirmeyen işçi, ağır bedel ödemek durumunda kalabilir.

Çalışan Ne Zaman Zorunlu Avans Kullanabilecek?

Zorunlu avans ile ilgili görüşümü 5.6.2015 tarihli yazımda sunmuştum. Bu defa, size İş ve Sosyal Güvenlik hocalarımızdan, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’na ait, 28.4.2012 tarihli “Türk Borçlar Kanunu İş Kanunu İlişkisi” adlı sunum dosyasının, zorunlu avansla ilgili bölümünü aktarmak istiyorum.

Kredi Kartı Borçluları İçin Pratik Bilgiler

Bu yazımızda, iş hayatında sık rastlanan bir sorunu ele alacağız.

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılsa Ne Olur?

Kıdem tazminatı tavanını aşarak ödeme yaparsak ne olur?

Özel Sağlık Kurumlarında İlave Ücret Ödeyen Vatandaşlar İçin Bilgi

SGK ile sözleşmeli özel sağlık kurumlarına giden vatandaşların kafasının karışık olduğundan ve bir takım şikayetlerinden bahsedilmişti.