Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Fiili Hizmet Zammının SGK Bildirimi-1

460

Yaptıkları iş dolayısıyla yıpranmaya maruz kalan özel sektör çalışanlarının fiili hizmetlerine verilen ilave hizmetlerin ( fiili hizmet zammı) Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriminin  yapılmasında özellikli bazı hususları soru ve cevap formatı içinde ele alacağız.

Soru: Yıllık ücretli izin, hafta tatili, sıhhi izin, ulusal bayram ve tatil günleri fiili hizmet zammı kapsamında dikkate alınır mı?

Cevap: 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan işlerde çalışan 4/a sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.

Bu nedenle;

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan 4/a  sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin süreleri fiili hizmet kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Bu kuralın istisnası;

6552 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 5510 sayılı  Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ikinci fıkrada yer alan tablonun (10) numaralı sırasında yer alan yeraltı işlerinin maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar için 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmayacaktır.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.