Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Dava Açmak İçin Önce SGK’ya Başvurmak Zorunlu

669

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 25.5.2016 tarihinde TBMM’ye sevk edildi.

Tasarının sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ön gördüğü düzenlenme şöyle:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunlu hale gelecek.

Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde SGK’ca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacak.

SGK’ya karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şart olacak.

SGK’ya başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.