Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Banka Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Soruları

579

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketlerinden emekli olanlara ve bunların dul yetimlerine kendi emekli sandıklarından (T. Vakıflar Bankası Emekli. Sandığı Vakfı, T. Garanti Bankası Sandığı Vakfı, Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı, T. İş Bankası Sandığı Vakfı gibi) vakıf senetlerinde yazılı hükümlere göre maaş bağlanmaktadır.

Bu sandıkların 1.10.2008 tarih ve 5510 sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna devir edilmesi söz konusu olup,  devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra sorularımıza geçebiliriz.

  1. …….Bankası Sandığı Vakfından bana 2003 yılında  yaşlılık aylığı bağlandı. SSK emeklisi eşim 2017 yılında vefat etti. Vefat eden eşimin maaşını da alabilir miyim?

Evet. Banka sandığı vakfından aldığınız emekli maaşınız ile birlikte eşinizden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumundan ölüm aylığı (eş) alabilirsiniz. SGK’ ya başvurmanız halinde size dul aylığı bağlanacaktır.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş sandıklar, SGK ya  devredildikten sonra devir tarihi itibariyle Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta olup, bunların devir tarihine kadar bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

2)   ……Banka sandığından yaşlılık aylığı alanların BAĞ-KUR’a tabi çalışmaları halinde prim kesintisi olur mu?

6663 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldığından, banka sandıklardan yaşlılık aylığı alıp 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) sigortalılığı bulunanlardan 29/2/2016 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmamaktadır.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.