Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
03 Şubat 2013Ahmet Metin AYSOY
247OKUNMA

Sosyal Güvenlik Açısından İşverenin “Çok Zor Durum Hali”

Bu yazımızda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde düzenlenen borçlunun çok zor durum halinin nasıl tespit edildiğini inceleyeceğiz.

 

1- Kurum alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, kurum borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, Kurum alacağı 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil faizi alınarak tecil olunabilir.

 

2- Tecil edilmesi için yazılı talepte bulunulan kurum alacağının toplamı 50 bin Türk Lirası'nı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki kurum alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50 bin Türk Lirası'nı aşan kısmın yarısıdır.

 

3- Çok zor durum halinin tespitinde: "Kasa+ Banka+ Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar" formülü uygulanır. Formül sonucunun 2 veya altında çıkması halinde borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilerek, borcun tecil ve taksitlendirilmesi talebi kabul edilir. Ancak, formül sonucunun 2'nin üzerinde çıkması halinde, borçlunun çok zor durumda olmadığı gerekçesiyle, tecil ve taksitlendirme talebi reddedilir.

 

4- İhale konusu bir işten dolayı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta primi, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işveren, kuruma teminat vererek ilişiksizlik belgesini alabilir. Ayrıca aynı işveren, borcunun 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesini de talep edebilir. Bu işverenin mali durum bildirim formunda yer alan; ''Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar'' formül sonucunun 2 veya altında çıkması halinde, işverenin çok zor durumda olduğu kabul edilerek, borcun tecil ve taksitlendirilmesi talebi de yerine getirilir.

 

(Dünya Gazetesi’nde 24 Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.)

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor