Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Şubat 2016Ahmet Metin AYSOY
347OKUNMA

Sosyal Güvenlik açısından Erken Yaşlanma

Maluliyet dışında ‘erken yaşlanma’ da sosyal güvenlikte uygun şartlarda emekli aylığı bağlanmasını sağlayan bir durumdur.

5510 sayılı Yasa’nın yaşlılık aylığı ile ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği 01.05.2008 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanması koşullarından biri olan yaş şartı erkek ve kadın sigortalılar için 58-60 yaşından başlayıp,  kademeli olarak her yıl artarak 2048 yılında 65 yaşa kadar yükselmektedir.  Erken yaşlanmış sayılan sigortalılar ise, 55 yaşında emekli olabilmekteler.

A-Erken Yaşlanma Nasıl Belirleniyor?
5510 saylı Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılırlar.

Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır.

Sigortalıların; erken yaşlanma hali, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulu tarafından tespit edilecektir.

 B-Aylık Bağlanma Koşulları
5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin yedinci fıkrasında, 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür.
Diğer bir ifadeyle;

- Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,
- 55 yaşını dolduran,
- En az 5400 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanacaktır.

Erken yaşlananlar için Kanunda herhangi bir kademelendirme öngörülmediğinden gerek    4/1-(a) gerekse 4/1-(b) sigortalılarının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları ve Kanunda aranan koşulları yerine getirmeleri halinde, erken yaşlanma nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor