Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
14 Mayıs 2020Ahmet Metin AYSOY
3860OKUNMA

Şirket Birleşmesi, Tür Değiştirmesi veya Bölünmesi Durumunda Çalışan Kıdem Tazminatını Talep Edebilir mi?

Ticari şirketin başka bir şirketle birleşmesi, ticari şirketin tür değiştirmesi veya ticari şirketin bölünmesi halinde çalışanların kıdem tazminatlarını ve diğer işçilik alacaklarını talep ederek hizmet sözleşmelerini sona erdirebilmeleri mümkündür.

Ticari şirketin başka bir şirketle birleşmesinin veya bölünmesinin veya tür değiştirmesinin söz konusu olması durumunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 178. maddesi uyarınca çalışanın işyerinin devredilmesine itiraz hakkı vardır.

Çalışanın bahse konu itiraz hakkını kullanmasının veya kullanmamasının kıdem tazminatını ve diğer işçilik alacaklarını talep edebilmesi yönünden farklı hukuki sonuçları bulunmaktadır.

İtiraz hakkını kullanmama

İşçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. 

İtiraz hakkını kullanma

İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer.

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde de, işçinin bir yıl ve daha fazla hizmeti varsa kıdem tazminatı işçiye ödenmelidir.

Hizmet sözleşmesinin bitiminde, hak edip kullanmadığı yıllık izin ücreti ve diğer işçilik alacaklarının da çalışana ayrıca ödenmesi gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor