Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Temmuz 2013Ahmet Metin AYSOY
206OKUNMA

Sigortalının Büyük Kızı Şanslı

Bu yazımızda sigortalının kız çocukları arasındaki ayırımdan bahsedeceğiz. Bu ayırım sağlık yardımından faydalanma hakkıyla alakalı.

 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik reformu ile ilgili 5510 sayılı Yasa 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. 5510 sayılı Yasanın geçici 12 inci maddesinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir (Ek cümle: 13/2/2011-6111/49 md.). Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.’’ denilmektedir.

 

Konuyu örnekle açıklayalım.

 

1- 1.10.2008 tarihinden önce sizden dolayı sağlık yardım gören kız çocuğunuz yaşı ne olursa olsun, evlenmediği ve bir işte çalışmadığı müddetçe sizin üzerinizden sağlık yardımından yararlanmaya devam edecektir. Bu kız çocuğunuzun durum değişikliği, örneğin; işe girmesi, isteğe bağlı sigortalı olması veya evlenmesi nedeniyle kesilen sağlık yardımı, işten ayrılması, isteğe bağlı sigortaya son vermesi veya boşanması halinde sizin üzerinizden tekrar sağlanacaktır.

 

2- 1.10.2008 tarihi veya bu tarihten sonra üzerinizden sağlık yardımı alan kız çocuğunuz ise, 18 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi koşuluyla da en fazla 25 yaşına kadar sizin üzerinizden sağlık yardımından faydalanabilecektir.

 

Sonuç olarak, 1.10.2008 tarihi öncesi ve sonrası farklılığın giderilmesi hakkaniyete uygun olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor