Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
12 Ekim 2014Ahmet Metin AYSOY
148OKUNMA

Sigortalılığı Durdurulmuş BAĞ-KUR’lular Dikkat!

6552 sayılı Torba Kanunu ile sigortalılığı prim borçları nedeniyle durdurulmuş BAĞ-KUR’lulara, durdurulmuş sürelerini canlandırma imkanı sağlandı.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesine istinaden hazırlanan ve 14.1.2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30.4.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere ilişkin prim borçlarını en geç 3.8.2009 tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştür.

Sigortalılık süresi durdurulmuş olanların bu sürelere ilişkin prim borçları için 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve durdurulmuş sürelere ilişkin hesaplanan tutarları en geç 2.2.2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek: 15.3.2000 tarihinde tescilini yaptırdığı halde hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A) nın, 15.3.2000 ila 30.4.2008 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık sürelerini ihya etmek (canlandırmak) ve 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin prim borçlarını da dokuz eşit taksitte yapılandırmak için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının;

- 15.3.2000 ila 30.4.2008 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin geçici 60’ıncı maddeye göre hesaplanan tutarın tamamını en geç 2.2.2015 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin prim borçlarını ise, ilk taksit ödemesi 2.2.2015 tarihinde başlayacak şekilde ikişer aylık dönemler halinde ve dokuz eşit taksitte ödemesi gerekmektedir.

(KAYNAK: SGK 2014-26 Genelge)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.