Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
10 Nisan 2016Ahmet Metin AYSOY
133OKUNMA

Sigortalıların Yaş Düzeltmeleri SGK Tarafından Kabul Edilir mi?

Mahkeme kararlarına istinaden sigortalıların yaptıkları yaş düzeltmelerinin emekli aylığına hak kazanma yaşının belirlenmesinde SGK tarafından dikkate alınıp alınmaması, yaş düzeltmelerinin sigortalılık başlangıcından evvel yapılıp yapılmadığı durumuna göre değişmektedir. (5510 sayılı Kanun 57. Madde)

Sigortaların, sigortalılık başlangıç tarihinden önce mahkeme kararlarına istinaden yaptıkları yaş düzeltmeleri (yaş tashihleri) SGK tarafından kabul edilmektedir.

Ancak, Sigortalıların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra mahkeme kararlarıyla yaptıkları yaş düzeltmeleri ise SGK tarafından dikkate alınmamaktadır.

Ancak, nüfus kütüğüne kayıt sırasında yapılan maddi hatadan kaynaklanan ve nüfus müdürlüklerince mahkeme kararına gerek kalmadan düzeltilebilen maddi hata ile ilgili yaş düzeltmeleri, her zaman SGK tarafından kabul edilmektedir. Şöyle ki:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 38. maddesinde, aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilmekte, bu tür maddi hatalar Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilmekte veya tamamlanmakta olup nüfus kütüğüne hatalı veya eksik tescil edilen kayıtlarla ilgili düzeltmeler mahkemeye gerek kalmaksızın Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilebilmekledir.

Bu hususların belgelenmesi halinde kayıt düzetilmesi 5510 sayılı Kanunun 57. maddesine aykırı düşmediğinden düzeltilmiş yaş dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.