Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
05 Ocak 2014Ahmet Metin AYSOY
343OKUNMA

Sigorta Başlangıç Tarihini Değiştirmek Mümkün mü?

Çok sorulan konulardan biri de, hizmet sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının sigorta başlangıç tarihini değiştirmesinin mümkün olup olmadığıdır.

Cevap: Mümkün. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların (eski deyimle SSK sigortalılarının) Kanunun 41’inci maddesine göre yapacakları borçlanmalarda, 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmekte olup, borçlandırılan sürenin Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmekte, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilmektedir.

Örnek: 5.10.1998 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı, 21.5.1993-21.1.1995 tarihleri arasında yaptığı askerlik hizmetini, prime esas asgari günlük kazanç üzerinden borçlanmak için 21.4.2010 tarihinde müracaat etmiş, 602 gün karşılığı (24.30 x%32 = 7.78 TL, 7.78 x 602 = 4.683,56 TL) borçlanma tutarı 30.4.2010 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş, 5.5.2010 tarihinde borçlanma tutarının tamamını ödemiştir. Bu durumda sigortalının hizmet süresinin başlangıcı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Askerlik süresi: 21.5.1993-21.1.1995

Borçlanılan gün sayısı: 602 gün (1 yıl 8 ay 2 gün)

Hizmet süresinin başlangıcı: 5.10.1998. Bu tarihten borçlanılan süre olan 2 gün 8 ay 1 yıl düşülür. 3.2.1997 (borçlanma sonrası sigorta başlangıç tarihi)

Öte yandan, borçlanma ile sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye çekildiği süreleri belirtmekte fayda var. Bunlar, Sigortalılığın başlangıç tarihinden önce geçmek koşuluyla:

  1. Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler,
  2. 3201 sayılı Yasa uyarınca yurt dışı borçlanmasına konu teşkil eden süreler,
  3. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
  4. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
  5. Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri.

(Mevzuat: 5510 sayılı Kanun 41. Madde, SGK 2013/11 sayılı Genelge)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor