Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
22 Ağustos 2019Bülent TAŞ
772OKUNMA

Sigaranın Vergilendirmesinde Neler Oluyor?

Bu yılın başından itibaren sigaranın vergilendirilmesi ile ilgili olarak birtakım gelgitler yaşamaya başladık. Yılbaşında sigaradan alınan nispi vergi oranı 5 Ocak 2019 tarihinde %63 den %67 ye çıkarıldı.

Sigara başına 28 kuruş olan asgari maktu vergi sıfıra indirildi. Maktu vergi ise paket başına 42 kuruş olarak korundu. Sigara firmaları bu önemli vergi düzenlemesine ancak Nisan ve Mayıs aylarında reaksiyon göstererek fiyatlarını paket başına 2 TL civarında artırdılar. Ancak bazı ucuz sigara fiyatlarında da artışı zorlayabilmek için önceki hatadan dönülerek 1 Mayıs 2019 tarihli Kararname ile asgari maktu vergi sigara başına sıfırdan 26,79 kuruşa yükseltildi.

Temmuz ayı başında paket başına alınan maktu vergi enflasyona paralel olarak otomatik bir şekilde 42 kuruştan 45,39 kuruşa yükseldi. Paket başına 3 kuruşluk arış gerekçe gösterilerek sigara fiyatları sigara firmalarınca paket başına 3 Lira artırıldı. Bu artışın paket başına 2,5 Lirası vergiye giderken 50 kuruşu sigara firmalarına kaldı. Önde gelen sigara firmalarının en ucuz sigarası 14 lira olurken diğer bazı firmalar hala 8,5 TL ile 12 TL arasında fiyatlarla sigara satmaya devam ettiler. Bu da anlaşılan bu sigaralara önemli bir tüketim kaymasına yol açtı. Bu bir yandan piyasada dengesizlik yaratırken diğer yandan vergi gelirlerinde de aşınmaya yol açtığından önünün kesilebilmesi için asgari maktu vergi bugün yayınlanan Kararname ile sigara başına 38,99 kuruşa yükseltildi. Bu sigara firmalarının 8,5 TL, 9,5 TL 10 TL gibi fiyatlardan sigara satmasını, önemli ölçüde zarar doğurması nedeniyle, imkansız hale getirdi. Bu çerçevede ucuz sigaraların fiyatlarının da 11-12 TL bandına çekilmesini beklemek makul olacaktır.

Sonuç olarak önceki yıllarda enflasyon kaygısı ve yanlış enflasyon öngörüsü ile vergi artışlarında gecikmeler yaşanmıştı. Bunun telafisi için bu yıl başında sigaradaki nispi vergi oranının %63 ten %67 ye çıkarılması ise yanlış olmuştur. Sigarada vergi artışına gidilmeliydi ancak bunun nispi oranı bu ölçüde değiştirmek yerine maktu vergi tutarı artırılmak suretiyle yapılması daha doğru olurdu.

Yıl başında asgari maktu verginin sıfıra çekilmesi yanlış olmuştur. Yanlışlık üç ay sonra düzeltilmiş ancak belirlenen yeni oran sıfıra indirilmeden önceki tutarın altında tutulmuştur. Bu da ucuz sigaralarda fiyat artışı yapma baskısını azaltmıştır. Bugün Kararname ile asgari maktu vergide yapılan artış bunu telafi ederek ucuz sigaralar üzerinde de fiyat artışı baskısı oluşturmuştur.

Sigara vergilendirmesi dinamik olmalıdır ancak bu dinamizm gelgitler ve piyasada dengesizlikler yaratacak şekilde olmamalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor