Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
09 Mart 2016Ahmet Metin AYSOY
190OKUNMA

Sigara İçmek İş Sözleşmesinin Fesih Sebebi mi?

İşverenin İşyerinde kapalı yerde sigara içilmesini yasaklamak ve bu yasağın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve bu yasağa uymayanların iş sözleşmelerini fesih yetkisi var mıdır?

Bu soruya cevap vermek için, 4207 sayılı ‘’ Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunun 2 ve 5 inci maddelerini okuyalım.

Madde 2 – (Değişik: 3/1/2008-5727/3 md.) 
(1) Tütün ürünleri; 

  1. Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
  2. Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, 
  3. (Değişik: 24/5/2013-6487/26 md.) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, 
  4. Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,
  5. Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,  tüketilemez. 

Madde 5 – (Değişik: 3/1/2008-5727/6 md.) 

  1. (Değişik: 4/7/2012-6354/11 md.)  2 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılır.
  2. (Değişik: 13/2/2011-6111/202 md.) 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Yukarda belirtilen Yasa maddeleri uyarınca işverenin işletmenin kapalı yerlerinde işçilere sigara içme yasağı koyması  ve bu yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyeti bulunmaktadır.

Bu yasağa uymayan işçi hakkında iş sözleşmesinin fesih edilmesi dahil disiplin cezası uygulanması mümkündür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor