Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
21 Mayıs 2018Ahmet Metin AYSOY
177OKUNMA

SGK Zamanaşımını Re’sen Dikkate Alır mı?

5510 sayılı Kanunu’nun 93.maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir.

5510 sayılı Kanun’da zamanaşımının SGK tarafından re’sen dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur.

Bu açıdan, zamanaşımına uğramış prim borçlarınızdan dolayı zamanaşımını dikkate almaksızın SGK tarafından aleyhinize icra takibine geçilmesi mümkündür.

Bu nedenle, zamanaşımına uğramış prim borçlarınız için mahkemeye başvurup borcunuzun zamanaşımına uğradığına ilişkin karar almanızda yarar var.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor