Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
31 Ekim 2018Ahmet Metin AYSOY
14905OKUNMA

SGK Prim Borçlarında Zamanaşımı Uygulamasında Ne Değişti?

SGK prim borçlarının zamanaşımı süresi, ödeme vadelerine göre farklı olarak uygulanmıştır.

Kısaca hatırlamakta fayda var.

Ödeme vadesi 7.12.1993 ve öncesinde sona eren borçlarda, 818 sayılı Yasa uyarınca zamanaşımı süresi ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl olarak dikkate alınmıştır. Ödeme vadesi 8.12.1993 ila 5.7. 2004 tarihleri arasında sona eren borçlarda, 6183 sayılı Yasa gereğince zamanaşımı süresi, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl olarak uygulanmıştır. Ödeme vadesi 6.7.2004 ila 30.9.2008 tarihleri arasında sona eren borçlarda zamanaşımı süresi, yine 818 sayılı Yasa uyarınca, ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl olarak dikkate alınmıştır. Ödeme vadesi 1.10.2008 ve sonrasında tahakkuk etmiş borçlarda zaman aşımı süresi, 5510 sayılı Kanun uyarınca borcun ödeme süresinin bittiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıl olarak uygulanmaktadır.

Peki, ne değişti?

Zamanaşımı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re ’sen dikkate alınmıyordu. Prim borcu zamanaşımına uğramış olsa bile, SGK işverenler aleyhine icra takibinde bulunuyordu. Bu nedenle icra takibinden önce işverenlerin mahkemeden borçlarının zamanaşımına uğradığını belirtir karar almaları menfaatleri icabıydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 18.9.2018 tarihinden itibaren uygulamayı şu şekilde değiştirdi. Borcun zamanaşımına uğramış olduğunun SGK tarafından anlaşılması halinde işverene ‘’ Bilgilendirme Formu’’ gönderilerek, 15 günde borcunu ödemesi istenecek. Borç zamanaşımına uğradığına göre borç zorunlu olarak değil, işverenin rızası ile tahsil edilebilecektir.

Ödeme emrine işverenin 15 gün içinde borcun zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle SGK’ ya itiraz etmesi halinde, işverenden borcun zamanaşımına uğramış olduğunu belirtir herhangi bir mahkeme kararı talep edilmeksizin, Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı değerlendirilebilecektir.

Zamanaşımına uğradığı belirlenen borç nedeniyle işveren, borcunu ödeme mükellefiyetinden kurtulmakla birlikte, zamanaşımına uğramış borç, SGK tarafından eksik borç olarak nitelendirilmektedir.

İşverenin, SGK teşvik, destek, indirimlerinden yararlanması, sağlık hizmetinden faydalanması ve (ihaleli işler-bina inşaatlarında) teminatını geri alması için, işverenin prim borcunun olmaması koşulu aranmaktadır. Primlerin zamanaşımına uğraması, bu işlemler açısından işverenin borcunu sona erdirmemektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor