Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
02 Şubat 2014Ahmet Metin AYSOY
183OKUNMA

SGK Mevzuatında En Son Değişiklikler

Bu yazımızda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan en son değişiklikler ele alınacaktır. 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu değişikliklerin tamamının bir yazıda irdelenmesi, uygulayıcılara kolaylık ve yarar sağlayacaktır.

1- Bakmakla yükümlü olunan öğrencilerden provizyon verilmeyenlerin sağlık aktivasyonları yapılarak, sağlık yardımlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

2- Yabancı uyruklu olup, yurt dışında ikamet edip ve kendi ülkesinde sosyal güvenlikleri olan yabancılar, iş için ülkemizde bulundukları süre ne olursa olsun, ülkemizde sigortalı sayılmayacaklardır.

3- Sigortasız çalışanların, SGK tarafından hizmetlerinin tespitinde, beyan tek başına yeterli olmayacaktır.

4- İşe iade davasını kazanan işçiyi, işe başlatmayarak tazminat ödemeyi tercih eden işveren, işçinin yaptığı işe başlama başvurusunu aldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, işten ayrılış bildirgesi verebilecektir. Ayrıca, ister işçi işe başlatılsın ister
başlatılmasın, işe başlama başvurusunun alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgesi verilecektir.

5- İşveren birden fazla ihaleli iş alması durumunda, her iş yeri için ayrı iş yeri bildirgesi verme uygulaması bahse konu yönetmeliğe de kondu.

6- İş kolu kodu, mezkur yönetmeliğin ekinde yer alan iş kolu listesine göre belirlenecektir.

7- Tek başına beyan, işyerinin re’sen tescilinde yeterli sayılmayacaktır.

8- Sadece, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce karar verilemeyen, maluliyet ve ölümle sonuçlanan iş kazaları soruşturulacaktır.

9- Bağ-Kur (4/b) sigortalıları e-Devlet üzerinden prime esas kazanç beyanı yapabileceklerdir.

10- Tüzel kişi ortakları, çalıştırdıkları  sigortalı için bildirdikleri prime esas kazanç tutarının altında, bildirimde bulunabileceklerdir.

11- Çalıştırdıkları işçi sayısı 10 ve daha fazla olan işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalıların varsa eksik günlerini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtmeleri yeterli olacak, ayrıca eksik gün bildirim formu düzenlemeyeceklerdir.

12- İşverenin tutmakla yükümlü olduğu, defter, kayıt ve belgelerden bir veya birkaçını ibraz edememesi, hiç ibraz edilmeme kabul edilerek idari para cezası uygulanacaktır.

13- İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerlerinde inceleme başladıktan sonra, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin başvurusunun SGK’nın ilgili birimlerince uygun görülmesi halinde, inceleme duracaktır.

14- Hizmet borçlanmasından vazgeçen kişiye parası faizsiz olarak iade edilmesinde, vazgeçmede bir defaya mahsus olma sınırlaması kaldırıldı.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor