Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
12 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
54OKUNMA

SGK Hangi Durumda İşverene İhtarname Göndermeden İdari Para Cezası Uygulayamayacak?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun idari para cezaları ile ilgili 102. Maddesinde 16.5.2018 tarihinde  yeni bir düzenleme yapıldı.

Söz konusu değişikliğe göre:

Bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK’ ya  bildirilmemesi halinde 5510 sayılı Yasa’nın 102 maddesinin birinci fıkrasının  ilgili hükümlerine göre idari para cezası uygulanacak.

Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK’ ya verilmesinden itibaren on beş gün olacak.