Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
02 Temmuz 2017Ahmet Metin AYSOY
353OKUNMA

SGK Açısından Mali Tatile Tabi Olan ve Olmayan İşlemler

Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Son günü malî tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. (5604 sayılı Yasa)

Yukarda belirttiğimiz yasa uyarınca;

  • İşyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken sürenin son günü, inceleme dolayısıyla kayıt ve belgenin ibrazı için tanınmış sürenin son günü, idari para cezasına itiraz etmek için belirlenen yasal sürenin son günü 1.7.2017 (dahil) ila 20.7.2017 (dahil) dönemine denk gelirse bu süre 27.7.2017 Perşembe günü saat 23-59’a kadar uzar.
  • İşyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken son günü, inceleme dolayısıyla kayıt ve belgenin ibrazı için tanınmış sürenin son günü ve idari para cezasına itiraz etmek için belirlenen yasal sürenin son günü 21.7.2017 (dahil) ila 25.7.2017 (dahil) dönemine denk gelirse bu süre 25.7.2017 Salı günü saat 23-59’’a kadar uzar.
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 25.7.2017 Salı günü saat 23-59’a kadar verilmesi gerekir.
  • İş kazası ve Meslek hastalığı bildirgesi, vizite, sigortalı hesap fişi ve istirahat eden sigortalı için yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim mali tatil uygulamasına tabi değildir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor