Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
08 Şubat 2015Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
619OKUNMA

Sevk İrsaliyesi Yerine E-Sevk İrsaliyesi ve Karekod Önerisi

KareKod
* Test etmek için lütfen akıllı telefonunuza QR Code Scanner programını indirdikten sonra okutunuz

Birçok alanda olduğu gibi vergi ile ilgili alanlarda da gelişen teknolojiye uygun adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin e-fatura uygulaması verimli olmasının yanı sıra özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükellefler açısından ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış gibi görünüyor.  Bu verimlilik ve maliyet avantajı e-sevk irsaliyesi uygulaması ile birlikte pekiştirilebilir.

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlandığı bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı başkanlıkça uygun bulunanların, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

Sevk irsaliyesi hakkında genel bilgi

Sevk irsaliyesi, mal hareketlerini takip etmek amacıyla kullanımı zorunlu hale getirilmiş bir belgedir. Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5’inci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesini düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere faturada geçerli olan hükümler uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Diğer taraftan 206 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca da sevk irsaliyesi en az 3 nüsha olarak düzenlenecek ve 2 nüshası mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacaktır. En az 3 nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Yoklama ve denetimlerde sevk irsaliyesinin 2 nüshasının da denetim elemanına ibraz edilmesi gerekir. Denetim elemanı bir nüshasına adını, soyadını ve unvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalar ve ilgiliye iade eder. Ayrıca sevk irsaliyesi ile ilgili birçok husus da tebliğlerle düzenlemiştir.

Karekod hakkında genel bilgi

Karekod, Data Matrix adlı kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen 2 boyutlu barkodun Türkiye’de kullanılan karşılığıdır. QR Code olarak da kullanılmaktadır. Karekod kelimesi ilk defa Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzunda yer almıştır. Data Matrix'in Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Karekod (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Günümüzde karekodlar dijital kamerası olan akıllı telefonlar, tabletler gibi cihazlara yüklenilen basit bir uygulama ile okunabilmekte ve ait olduğu bilgiyi, yazıyı görüntüleyebilmekte, videoya ya da yönlendirdiği web sitesine ulaşımı çabucak sağlamaktadır.

Karekodun çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.Öneri: Karekod ile ilgili web portalına ulaşılabilen e-sevk irsaliyesi

Görüleceği üzere karekod herhangi bir belge veya web sitesine ulaşmayı cep telefonları ve tablet bilgisayarlarla bile sağlayabilen bir sistemdir.  Sevk irsaliyesi alınması, düzenlenmesi ve gönderilmesi daha önce e-fatura portalı uygulamasında olduğu gibi belirli bir altyapıya sahip mükellefler tarafından doğrudan, diğer mükellefler için ise Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Bu durumda emtianın taşındığı kutu, paket, ambalaj, koli üzerindeki veya kağıt ortamındaki faturanın ya da görüntülenip yazdırılabilen e-faturanın bir köşesindeki hatta boş bir kağıdın üzerindeki karekodun bulunması denetim anında yeterli olacaktır.

Bu uygulama mükellefler açısından verimli ve düşük maliyetli olabileceği gibi idare açısından da emtia takibi stok takibi gibi konularda katkı sağlayacaktır.
Yapılan bu açıklamalar ışığında daha önce e-fatura uygulamasında olduğu gibi belirli mükelleflere ya da isteyen mükelleflere e-sevk irsaliyesi uygulamasından yararlanma hakkı verilebilir.


Kaynakça
www.gib.gov.tr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karekod
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Taggingprozess.jpg
https://www.kongresistemi.com/root/dosyalar/uzalcbs2014/189.pdf Z. A. Polat, Karekod Teknolojisinin Mesleğimizdeki Olası Kullanımları Üzerine Düşünceler
http://efatura.gov.tr/

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor