Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
14 Ocak 2016Ahmet Metin AYSOY
176OKUNMA

Sanatçıların 2016 Yılında Ödeyecekleri Sigorta Primleri

6111 sayılı Kanunun 51. maddesiyle Kanuna eklenen ek 6. madde ile 1.3.2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Bu sigortalılar Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Şartlar
Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin;

  • Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  • Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  • Gelir veya aylık almama,
  • 18 yaşını doldurmuş olma,

şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.

Sağlanan Yardımlar
Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

2016 yılında aylık primleri 23 gün üzerinden hesaplanacak, bu kişiler 30 gün prim ödemiş gibi hizmet kazanacaklardır.
2016 yılı brüt aylık asgari ücret: 1.647 TL günlük 54,90TL

2016 yılında işsizlik primi ödemek istemeyenler:
54,90 x 23 x %32,5 = 410,38 TL Sigorta primi aylık alt sınırı
356,85 x 23 x %32,5 = 2.667,45TL  Sigorta primi aylık üst sınırı

2016 yılında işsizlik primi de ödemek isteyenler:
54,90 x 23 x %35,5  = 448,26 TL Sigorta primi aylık alt sınırı
356,85 x 23 x %35,5 = 2.913,68 TL Sigorta primi aylık üst sınırı

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.