Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
07 Şubat 2016
190OKUNMA

Sahte Maliyecilere Dikkat!

Son zamanlarda; Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki çeşitli makam ve unvanları kullanarak kendilerini ‘maliyeci’ olarak tanıtan bazı kişilerin, mükelleflerden çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla değişik yöntemlere başvurdukları yönünde yoğun ihbarlar gelmektedir. Maliye teşkilatıyla hiç bir ilişkisi bulunmayan bu kişilerin (sahte maliyecilerin) başvurduğu dolandırıcılık yöntemleri çok çeşitli olmakla birlikte, en sık kullanılanları ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Sahte Maliyecilerin Dolandırıcılık Yöntemleri
1)- Mükelleflerin işyerleri telefonla aranarak, kendilerini vergi memuru, inceleme memuru, vergi müfettişi gibi mevcut unvanlarla tanıttıktan sonra; maliye çalışanları ya da bunların kurdukları dernekler, Gelir İdaresinin eski çalışanları veya emeklileri yararına yemek, kokteyl veya gece tertiplendiği ifade ederek davetiye satmaya çalışmakta, almak istemeyenler nezdinde vergi incelemesi yapılacağı şeklinde açık ya da ima yoluyla tehdit etmektedirler.

2)- Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ya da buralarda çalışan personel tarafından kurulan dernek ya da vakıfların ismi kullanılarak mükelleflere muhtelif eşantiyon eşya satışı yapılmaya çalışılmaktadırlar, (Oysa Kurum ya da çalışan olarak Maliye camiasının, hiç kimseye hiçbir şekilde, eşantiyon eşya, gazete, dergi, CD, yayın vb. satışı söz konusu olmamaktadır.)

3)- Mükellefi telefonla arama ya da işyerine yakasında “maliye” yazan kokartlarla gidilmek suretiyle içerisinde “maliye” ibaresi bulunan muhtelif yayınlar veya Maliye Camiasındaki bazı kişiler referans olarak gösterilerek  mükelleflere gazete, dergi, cd, broşür satışı yapılmaktadır. Bu tür merkezlerin veya dergilerin vergi mükellefi olduğu ve fatura düzenleyerek mükelleflere verdiği de görülebilmekte ise de  bu durum yapılan işlemin ve kişilerin Maliyeyle bağı olduğu anlamına gelmemektedir.

4)- Sık kullanılan başka bir yöntem de, “MALİYE” “VERGİ İNCELEME” gibi ibarelerin geçtiği unvanlarla, seçilmiş ve adresleri belirlenmiş bazı kişi ve kuruluşlara Ankara’dan PTT kanalıyla gönderilen ve belli bir tutar ödeme mukabilinde teslimatı yapılan zarflardır. Tebligatın muhatabı kişi ve kuruluşlar,  “MALİYE” “VERGİ İNCELEME” ibarelerinin geçtiği unvanları görünce Maliye’den gönderildiğini düşünerek istenilen tutarı ödeyip zarfı tebellüğ etmekte, bazı duyarlı vatandaşlarımız ise şüphelenip araştırma yapmakta ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında bu unvanlı bir birim olmadığını öğrendikten sonra tebligatı almaktan vazgeçmektedirler. Adınıza ya da işletmenize gönderilen bu ve benzeri nitelikteki zarfları, gönderen kurumu teyit etmeden kesinlikle almayınız.

5)- Özellikle başvurulan yöntemlerin başında “Şu kadar para verin borcunuzu silelim ya da borcunuzu yarıya indirelim…” teklifleri gelmektedir. Bu ve benzer şekildeki ifadelere hiçbir şekilde itibar etmeyiniz.

Vatandaşlarımızın yukarıda açıklanan ve benzeri konularda çok dikkatli olmalarını, Maliye, Vergi Dairesi, Gelir İdaresi, Vergi Müfettişliği, Vergi Denetimi adlarını kullanarak işlem yapmaya çalışan kişiler ya da Maliye adına yapılmak istenen tebligatları almadan önce ön araştırma yapmalarını ve araştırma sonucu aldıkları bilgilere göre hareket etmelerini öneririz.

Sahte Maliyeciler Konusunda Mükellefler Neler Yapmalı?
Denetim yapılan işyerlerine giden görevli memurlar; öncelikle kimlik göstererek kendilerini tanıtmak, mükellefe işyerine gelinme amacı ve ne istendiğini kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmak durumundadırlar.

Vatandaşların bu ve benzeri konularda çok dikkatli olmaları, gelen kişilerden mutlaka yetkili olduklarına dair belgelerini göstermeleri istenmelidir. Şüpheli durumlarda ilgiliden kurumlarının adı ve telefon numaraları istenerek teyit edilmelidir.

Mali konularda bilgi sahibi olmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bastırılan broşürleri, vergi dairelerinde bulunan stantlardan ücretsiz olarak temin edilebilecekleri gibi söz konusu broşürlere www.gib.gov.tr veya “www.ivdb.gov.tr” internet adresinden de ulaşabilirler.  

BU VE BENZERİ ŞÜPHELİ DURUMLARLA KARŞILAŞTIĞINIZDA ACİLEN;

  • EMNİYET YETKİLİLERİNİ ARAYINIZ, (Ücretsiz olan 155 hattından polisi ya da 156 hattından Jandarmayı ) veya
  •  CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUNUZ
 ve ayrıca;

  •  444 0 189 VERGİ İLETİŞİM MERKEZİNE BİLGİ VERİNİZ.

(İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI internet sitesinden alınmıştır)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor