Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
09 Mart 2014
148OKUNMA

Şahin Görünümlü Doğan: GVK Geçici 67. Madde

Türk ticaret literatüründe, satılmak istenilen bir otomobili olduğundan daha iyi göstermek için kullanılan “doğan görünümlü şahin” deyimini biraz değiştirerek Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) geçici 67. maddesi için kullanmak mümkündür. 

Söz konusu madde, menkul sermaye iratlarından, uygulamada en çok işlem yapılan bazılarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler içermektedir. Madde kapsamında olan menkul sermaye iratları için, Gelir Vergisi Kanununun olağan vergilendirme rejiminin dışında, oldukça hafif bir vergilendirme rejimi getirilmiştir.

Bu madde, 10 yıl süreyle uygulanmak üzere 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Maddenin, 31.12.2016 tarihine kadar uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Adı da üzerinde, bu madde bir “geçici” maddedir.  

Ancak, adı geçici olmasına rağmen bu madde hiç de geçici değildir. Halen TBMM’de olan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’ndaki menkul sermaye iratlarına ilişkin düzenlemelere bakıldığında, şu an halihazırda uygulanan sistem ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ve GVK’nin geçici 67. madde hükümlerinin büyük ölçüde, tasarıda ana madde halinde düzenlendiği (YGVK Tasarısı, m.62) görülmektedir. Yani, GVK geçici 67. madde ile getirilen geçici vergisel düzenlemeler, Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile sürekli hale getirilmiştir.

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, kanunlaşırsa GVK’nin geçici 67. maddesi hükümleri, süreklilik kazanarak uygulanmaya devam edecektir. Ancak, 31.12.2016 tarihine kadar tasarı kanunlaşmaz ise kanaatimizce, maddenin uygulama süresi uzatılarak mevcut uygulama devam ettirilecek, yani geçici bir düzenleme süreklilik kazanacaktır. Çünkü, kanunlarda yer alan geçici nitelikteki teşvik, istisna gibi hükümlere ilişkin şimdiye kadarki uygulamalar çoğunlukla bu şekilde olmuştur.

İşte bu yüzden, “geçici” görünümlü fakat “sürekli” nitelikte olan bu madde şahin görünümlü doğandır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor