Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
10 Kasım 2013Ahmet Metin AYSOY
249OKUNMA

Sağlık Giderlerinden 3. Şahıslar Hangi Hallerde Sorumlu Olur?

Makalemizde, sosyal güvenlik sistemimizde kurumun yaptığı sağlık giderlerinden dolayı katlandığı maliyeti 3.şahıslara fatura etmesinin hangi durumlarda söz konusu olduğu incelenecektir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 76’ncı maddesinin değişik altıncı fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir” hükmü yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen giderlerin ilgililerden rücu edilebilmesi için öncelikle olayın meydana gelişinde üçüncü kişi/kişilerin kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle meydana geldiğinin mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. Böyle bir olay ev kazası, iş kazası veya herhangi bir kaza durumunda ortaya çıkabileceği gibi adli vaka, tüm kasten yaralama ve kasten insan öldürme halleri, gibi hallerde ortaya çıkabilir.

Örneğin; İş kazası 3’üncü bir kişinin kastı veya kusuru yüzünden meydana gelmiş ise, Kurumca zarar görenlere bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber, zarara sebebiyet veren 3 üncü kişiye ve şayet kusuru varsa bu üçüncü kişileri çalıştıranlara, Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre rücu edilmesi söz konusu edilecektir.

Adli vaka durumlarında rücu edilebilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sağlık hizmetinin verilmesine veya tedavi süresinin uzamasına neden olan olayın, genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali sebebiyle meydana gelmiş olması gerekmektedir.

Örneğin; sahipli bir köpeğin genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyi ısırarak yaralaması durumunda, tedavi masraflarının tahsili için köpeğin sahibine rücu edilmesi mümkün olabilecektir.

(Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu 2012/40 sayılı Genelge.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor