Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
04 Kasım 2018Ahmet Metin AYSOY
1252OKUNMA

Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı İşverenlerce Nasıl Uygulanacak?

5510 sayılı Yasa’nın 40’ıncı maddesinde 3.8.2018 tarihinde yapılan değişiklikle, insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık meslek mensuplarına da fiili hizmet zammı süresi verilmesi uygulamasına geçildi.

Bu yazımızda, işverenlerin söz konusu fiili hizmet süresi zammını nasıl hesaplayacakları ve bununla ilgili aylık prim ve hizmet belgesini nasıl düzenleyecekleri örneklerle anlatılacaktır.

Kapsam:

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacaktır.

360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenecektir.

Fiili hizmet süresi zammından faydalanmak için, insan sağlığı hizmetlerinde fiilen çalışılması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalınması şarttır.

Uygulama:

  • Fiili hizmet süresi zammı işin riskine maruz kalınarak fiilen çalışılan gün sayısı için verilecek, hafta tatili gibi çalışılmayan süreler için uygulanmayacaktır. Bu nedenle aynı sigortalı için aynı ayda 2 ayrı prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenecektir.
  • Bir aylık fiili hizmet süresi kapsamında geçen çalışma için en fazla 26 günlük hizmet verilerek (29) numaralı belge türü, 4 günlük süre için de (01) numaralı belge türü kullanılacaktır. Her bir belge düzenlenirken eksik gün için, 13-Diğer nedenler seçilecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir sağlık tesisinde Kasım 2018 de çalışan bir hemşirenin hizmetlerinin SGK’ya bildirimi 26 gün (29) numaralı belge türü ile, 4 gün (01) belge türü ile yapılacaktır.

Ay içinde giren veya ayrılan çalışanların bildirimi, 30 gün için 26 gün alınarak orantı yoluyla hesaplanacak, küsuratlar tama iblağ edilecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir tesiste çalışan bir fizyoterapist, Kasım 2018 de 20 gün çalışıp, işten istifa etmiştir. 20x26/30 = 17,3 gün, tama iblağ 18 gün. 18 gün (29) numaralı aylık prim ve hizmet belgesi ile, 2 gün (01) numaralı aylık prim ve hizmet belgesi ile SGK’ ya bildirilecektir.

Kısmi süreli sözleşme ile çalışanların sözleşmelerinde belirtilen aylık toplam çalışma saati 7,5’a bölünerek, varsa küsurat tama iblağ edilecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir hastanede kısmi süreli iş sözleşmesi ile ayda 70 saat çalışan bir doktorun hizmet bildirimi şöyle olacaktır. 70/7,5 = 9,33 gün. Tama iblağ 10 gün. Aylık prim ve hizmet belgesi olarak (29) belge türü seçilerek 10 gün hizmet bildirilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor