Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Mayıs 2017Ahmet Metin AYSOY
191OKUNMA

Resmi Nikâhı Olmayan Eşin İş Kazası Tazminatı Alması Mümkün mü?

Sigortalının iş kazası sonucu ölümünden dolayı kusurlu işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat istemiyle nikâhsız eş de dava açabilir. Tazminat alabilir. Gerekçesini Yargıtay Kararından okuyalım:

‘’Gerçekten; toplumumuzda yasa dışı nitelendirilen, gayri resmi evliliklerin bulunduğu sosyal bir gerçektir. Medeni Yasa uyarınca, evlilik bağı kurulmasa bile, karı koca diye birleşen, bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren kadınlar için bakım yükümlülüğünü yerine getiren erkeğin destek sayılması gerektiği, doktrinde ve Yargıtay`ın yerleşmiş uygulamaları ile, kabul edilmiş bir olgu olduğu gibi, Dairemizin uygulamaları da bu yöndedir. B.K.’nun 45. maddesinde de belirtildiği üzere "destek" kavramı hukuki bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu içerir.

Medeni Yasa uyarınca evlilik bağı kurulmasa dahi fiili evlilik birliğinde olan davacının destekten yoksun kalma tazminatı isteyebileceği açıktır.

Bu nedenle iş kazası yönünden gerçekleşecek olan maddi ve manevi tazminata karar vermek gerekirken "gayri resmi evliliklere yasal hak tanınmayacağı" gerekçesi ile buna ilişkin taleplerin reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y21HD 11.10.2001 E.2001/6819 - K.2001/6640)’’

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor