Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
25 Haziran 2020Nazmi KARYAĞDI
6751OKUNMA

Rekabet Hukukuna da Uzlaşma Müessesesi Geldi

Vatandaşla Devlet arasındaki uyuşmazlıkların idari aşamada çözülmesinin sorunun tüm tarafları açısından pek çok yararı var.

Her şeyden önce vatandaş, uyuşmazlığın yarattığı maddi ve manevi baskıdan kurtuluyor, uyuşmazlık karşılıklı anlaşma ile çözüldüğü için işine gücüne odaklanıyor.

Devlet (Kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar) uzun bürokratik süreçlerin yarattığı çoğunlukla kaynak israfına neden olan bir sürecin yükünü ortadan kaldırıyorlar.

Uyuşmazlık yargı organlarına gitmediği için yargının iş yükü hafifliyor.

Maddi anlamda vatandaşın katlandığı parasal yük azalırken Devlet de bir an önce alacağının önemli bir kısmını tahsil etmiş oluyor.

Hepsinden önemlisi ise vatandaş ile Devlet arasında sulh sağlanmış oluyor.

Uyuşmazlıkların idari aşamada çözülmesinde en önemli araçlarından biri olan “Uzlaşma” müessesesi Türk Hukuk Sistemine Vergi Usul Kanunu ile girmiştir. (Md Ek-1, Ek-11)

Sonraki yıllarda sosyal güvenlikte, gümrükte de uzlaşma müessesi getirildi.

Bugünkü (24.6.2020) Resmi Gazete’de yayımlanan 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle rekabet hukukumuza da uzlaşma müessesesi girmiş oldu.

Buna göre;

Soruşturmaya başlanmasından sonra Rekabet Kurulu, ilgililerin talebi üzerine veya re’sen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilecek.

Ayrıca Rekabet Kuruluna, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşma imkânı tanınıyor.

Hakkında soruşturma açılan taraflara kurul tarafından uzlaşma metni sunmaları için kesin süre verilecek, süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak.

İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılacak.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında %25’e kadar indirim yapılabilecek olup, söz konusu indirimin yapılması, Kabahatler Kanunu kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Sürecin uzlaşmayla sonuçlanması durumunda, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar taraflarca dava konusu yapılamayacak.

Yeni düzenlemenin uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir fonksiyon üstleneceğini düşünüyoruz.

Son olarak; Rekabet Kuruluna verilen yetki çerçevesinde önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliği takip etmekte yarar bulunduğunu belirtelim. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor