Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
22 Kasım 2015Ahmet Metin AYSOY
168OKUNMA

Performans Yönetmeliği Yapın!

İşten çıkarılma sebeplerinden biri de, çalışanın performans düşüklüğüdür.

Performans düşüklüğü kanıtlanabilirse geçerli fesih nedendir.

Feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

Bu itibarla her işyerinizin performans yönetmeliği ve talimatı olmalı!

Çalışanların performans verilerinin adil ve objektif kriterlere göre değerlendirilmeleri bu yönetmelik ve talimata göre yapılması gerekir.

Bu nedenle performans yönetmeliği ve talimatınız yoksa yapın ve çalışanlarınıza imzalattıktan sonra, özlük dosyalarına koyun.

Şimdi, konuyla ilgili Yargıtay Kararını okuyalım:

“Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesine göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Somut olayda; davacı KOBİ portföy yöneticisi olarak çalışmıştır. Davacının iş sözleşmesi 2011 ve 2012 yılı performans değerlendirme formlarındaki veri düşüklüğü sebeplerinden ötürü feshedilmiştir. Dosyaya sunulmuş olan performans yönetmeliği ve talimatı mevcuttur. Yapılan bilirkişi incelemesi her ne kadar performans verilerini değerlendirmişse de bu veriler ve uygulanma sistemi ile tebliğinin söz konusu talimatlara uygunluk taşıyıp taşımadığı inceleme konusu yapılmamıştır. Fesih sebebine göre yapılan inceleme uyuşmazlığı aydınlatmaya yeterli olmamaktadır. Dosyanın aynı bilirkişi heyetine tevdii ile ek rapor alınmak suretiyle, davacının görevi ve yaptığı işe göre performansının incelenmesi, kendini geliştirip geliştirmediği ve değerlendirmelerin performans yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı hususunun tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.”

Kaynak çimento işveren dergisi
Yargıtay Kararı ; 2014-11-17,  Y.22.H.D. 2014/30045  2014/3215

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor