Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Özkan ATİLA

1979 yılında Kağızman’da doğdu. 1996 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesi’ni, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

Bir süre Ankara Defterdarlığı’nda çalıştıktan sonra açılan giriş sınavını kazanarak 27.12.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlik sınavında başarı göstererek 28.02.2005 tarihinde Hesap Uzmanlığı’na atandı.

2007-2008 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda vekâleten Mükellef Hizmetleri Grup Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Kasım 2012’de Kurul’dan ayrılan Özkan ATİLA, Selçuklu Holding'de Mali İşler Grup Başkanı olarak çalışmaktadır.

İngilizce bilmekte olup, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ATAUM) Avrupa Birliği temel eğitim programını tamamlamış, 2011 yılında Illinois Üniversitesi-Chicago’da (ABD) ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Maliye Anabilim dalında doktora programına devam etmektedir.

Çeşitli mesleki dergilerde vergi konusunda birçok makalesi yayımlanan Özkan ATİLA’nın “Gelir ve Kurumlar Vergisinin Entegrasyonu ve Türkiye” başlıklı yeterlik tezi ile “Finansal Kiralama” ve “Avrupa Birliği’nde Kurumların Vergilendirilmesi ve Türkiye” başlıklı eserleri bulunmaktadır.

Özkan ATİLA Tüm Yazılar