Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
10 Mayıs 2015
230OKUNMA

Özel Sağlık Harcamalarına İlişkin Faturalar Ayrıntılı Düzenlenmelidir

Günümüzde sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmı özel sağlık kuruluşları vasıtasıyla alınmaktadır. Devlet kurumlarının yetersiz kalması vatandaşları özel hastanelere yönlendirmiştir. Ancak, sağlık hizmetini alan kişi açısından, alınan hizmet maliyetlerinin yüksek olması ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Konu sağlık olunca, mecburen bu yüksek bedeller ödenmek zorunda kalınmaktadır.

Uygulamada, SGK ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşları SGK tarafından belirlenen sınırlar (Sağlık Uygulama Tebliğleri) çerçevesinde (SGK’nin hastaneye ödediği tutarın haricinde) hastadan fark ücreti alabilmektedirler. Bu noktada sorun yoktur. Sorun, SGK tarafından belirlenen tutarın üzerinde fark ücreti alındığında ortaya çıkmaktadır.

SGK düzenlemelerine göre, fazla ödenen fark ücretleri için hastanelere para cezası uygulanmakta ve fazla ödenen tutar hastaya iade edilmektedir. Bu yaptırım için, fazladan fark ücreti alındığının hasta tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Bunu kanıtlamak için, hastaneden alınan hizmet faturasında alınan her bir hizmet kaleminin ve buna ilişkin ücretin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada hastaneler tarafından hastaya ya (fatura talep edilmesine rağmen) fatura yerine yazar kasa fişi verilmekte ya da faturada hizmet türü olarak “sağlık hizmeti”, “diğer ücretler” gibi genel ifadeler kullanılmaktadır. Hastaların ayrıntılı fatura talebi ise hastane ile hasta arasında sorunlara yol açmaktadır.

Bu durum karşısında, SGK ile Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa yapacağı bir düzenleme ile SGK ile anlaşması olan sağlık kurumlarının verdiği hizmetler için tutarına (fatura düzenleme sınırına) bakılmaksızın fatura düzenlenmesi ve bu faturanın ayrıntılı olarak, verilen her bir hizmet kalemini (tahlil, görüntüleme, muayene, vb) ayrı ayrı gösterecek şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmesi faydalı olacaktır.

Böylelikle, uygulamada hastalar aleyhine ortaya çıkabilen ve regülasyona ihtiyaç duyulan bir alan düzenlemeye kavuşturulmak suretiyle sorun giderilmiş olacaktır. Ayrıca, kamu maliyesinin önemli alanlarından olan sağlık harcamalarının disipline edilmesine katkıda bulunulabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor