Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
28 Kasım 2016Bülent TAŞ
163OKUNMA

Otomobillerde Vergi Düzenlemesi Sonrası Yeni Fiyatlar

Araçlardan alınan özel tüketim vergisi oranının farklı fiyat aralıkları için farklılaştırma yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna veren Kanunun yayınlanmasını müteakip düzenlemeyi yapan Kararname de yayınlanmış bulunmaktadır.
Bu düzenlemenin farklı fiyat ve motor silindir hacmi grubundaki araçlar bakımından yaratacağı fiyat etkileri aşağıda özetlenmektedir.

1600 cc ve altı olan araçlarda vergi artışın fiyat etkisi

Şu anda vergili satış fiyatı 68.440 TL ye kadar olan araçlar için vergi oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla bunlarda herhangi bir fiyat artışı sözkonusu olmayacaktır.

Vergili fiyatı 68.440 TL ile 119.770 TL arasında olan araçlarda vergi oranı %45 ten %50 çıkarılmış olup, vergi artışının yaratacağı fiyat artışı %3 oranında, vergili fiyatı 119.770 TL üzerinde olan araçlarda ise vergi %45 ten %60 a çıkarılmış olup bunun yaratacağı fiyat artışı %10 oranındadır.

Farklı fiyat düzeylerinde ortaya çıkacak fiyatlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.


Mevcut Vergisiz Fiyat
Mevcut Vergili FiyatMevcut ÖTV OranıYeni ÖTV OranıYeni FiyatFiyat Artış Oranı
40.000 68.44045%45%       68.440   0%
50.00085.55045%50%       88,500   3%
60.000102.66045%50%     106.200   3%
70.000119.77045%50%     123.900   3%
80.000136.88045%60%     151.040   10%
90.000153.99045%60%     169.920   10%
100.000171.10045%60%     188.800   10%
110.000188.21045%60%     207.680   10%
120.000205.32045%60%     226.560   10%
130.000222.43045%60%     245.440   10%


1600 cc ile 2000 cc arasında olan araçlarda vergi artışının fiyat etkisi

Şu anda vergili fiyatı 224.200 TL’ye kadar olan araçlar da vergi %90’dan %100’e çıkarılmış olup vergi artışının bu araçlarda yaratacağı fiyat artış oranı %5, 224.200 TL üzerinde olanlarda vergi %90 dan %110 a çıkarılmış olup yaratacağı fiyat artışı %11 oranındadır.

Farklı fiyat düzeylerinde ortaya çıkacak fiyatlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.


Mevcut Vergisiz Fiyat
Mevcut Vergili FiyatMevcut ÖTV OranıYeni ÖTV OranıYeni FiyatFiyat Artış Oranı
40.000  89.68090%100%           94.400   5%
50.000112.10090%100%         118.000   5%
60.000134.52090%100%         141.600   5%
70.000156.94090%100%         165.200   5%
80.000179.36090%100%         188.800   5%
90.000201.78090%100%         212.400   5%
100.000224.20090%100%         236.000   5%
110.000246.62090%110%         272.580   11%
120.000269.04090%110%         297.360   11%
130.000291.46090%110%         322.140   11%
140.000313.88090%110%         346.920   11%
150.000336.30090%110%         371.700   11%
160.000358.72090%110%         396.480   11%
170.000381.14090%110%         421.260   11%
180.000403.56090%110%         446.040   11%
190.000425.98090%110%         470.820   11%
200.000448.40090%110%         495.600   11%
210.000470.82090%110%         520.380   11%
220.000493.24090%110%         545.160   11%
230.000515.66090%110%         569.940   11%
240.000538.08090%110%         594.720   11%
250.000560.50090%110%         619.500   11%
260.000582.92090%110%         644.280   11%
270.000605.34090%110%         669.060   11%
280.000627.76090%110%         693.840   11%
290.000650.18090%110%         718.620   11%
300.000672.60090%110%         743.400   11%
310.000695.02090%110%         768.180   11%


2000 cc üzerinde olan araçlarda vergi artışının fiyat etkisi

2000 cc üzerinde olanlar için mevcut vergi oranı %145 ten %160 a çıkarılmış olup bunun yaratacağı fiyat artışı %6 oranındadır.

Farklı fiyat düzeylerinde ortaya çıkacak fiyatlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Mevcut Vergisiz FiyatMevcut Vergili FiyatMevcut ÖTV OranıYeni ÖTV OranıYeni FiyatFiyat Artış Oranı
40.000 115.640145%160%         122.720   6%
50.000144.550145%160%         153.400   6%
60.000173.460145%160%         184.080   6%
70.000202.370145%160%         214.760   6%
80.000231.280145%160%         245.440   6%
90.000260.190145%160%         276.120   6%
100.000289.100145%160%         306.800   6%
110.000318.010145%160%         337.480   6%
120.000346.920145%160%         368.160   6%
130.000375.830145%160%         398.840   6%
140.000404.740145%160%         429.520   6%
150.000433.650145%160%         460.200   6%
160.000462.560145%160%         490.880   6%
170.000491.470145%160%         521.560   6%
180.000520.380145%160%         552.240   6%
190.000549.290145%160%         582.920   6%
200.000578.200145%160%         613.600   6%
210.000607.110145%160%         644.280   6%
220.000636.020145%160%         674.960   6%
230.000664.930145%160%         705.640   6%
240.000693.840145%160%         736.320   6%
250.000722.750145%160%         767.000   6%
260.000751.660145%160%         797.680   6%
270.000780.570145%160%         828.360   6%
280.000809.480145%160%         859.040   6%
290.000838.390145%160%         889.720   6%
300.000867.300145%160%         920.400   6%
310.000896.210145%160%         951.080   6%
320.000925.120145%160%         981.760   6%
330.000954.030145%160%     1.012.440   6%
340.000982.940145%160%     1.043.120   6%
350.0001.011.850145%160%     1.073.800   6%
360.0001.040.760145%160%     1.104.480   6%
370.0001.069.670145%160%     1.135.160   6%
380.0001.098.580145%160%     1.165.840   6%
390.0001.127.490145%160%     1.196.520   6%
400.0001.156.400145%160%     1.227.200   6%
410.0001.185.310145%160%     1.257.880   6%
420.0001.214.220145%160%     1.288.560   6%
430.0001.243.130145%160%     1.319.240   6%
440.0001.272.040145%160%     1.349.920   6%
450.0001.300.950145%160%     1.380.600   6%
460.0001.329.860145%160%     1.411.280   6%
470.0001.358.770145%160%     1.441.960   6%
480.0001.387.680145%160%     1.472.640   6%
490.0001.416.590145%160%     1.503.320   6%
500.0001.445.500145%160%     1.534.000   6%
510.0001.474.410145%160%     1.564.680   6%
520.0001.503.320145%160%     1.595.360   6%


Yeni düzenlemede en yüksek fiyat artışı %11 oranı ile motor silindir hacmi 1600 cc ile 2000 ccarasında olup mevcut vergili fiyatı 246.000 TL üzerinde olan araçlarda gerçeklemiştir.

İkinci yüksek artış %10 oranı ile motor silindir hacmi 1600 cc den az olup mevcut vergili fiyatı 136.880 TL üzerinde olan araçlarda olmuştur.

Motor silindir hacmi 2000 cc üzerinde olan araçlardaki fiyat artışı diğerlerine nazaran %6 oranı ile daha sınırlı kalmıştır.

Ayrıca fiyat gruplandırması her bir cc grubu için kendi içinde bir artan oranlı tarifeyi öngörmekte olup aynı fiyat grubunda olduğu halde farklı cc grubunda yer alan araçlar arasındaki vergilendirme farklılığının yarattığı adaletsiz durum varlığını korumaktadır.

Mesela;

  • motor silindir hacmi 1600 cc nin altında olup vergisiz fiyatı 90.000 TL olan bir aracın hali hazırda vergili fiyatı 153.990 TL iken
  • motor silindir hacmi 1600 cc ile 2000 cc arasında olup vergisiz fiyatı aynı yani 90.000 TL olan aracın hali hazırda vergili fiyatı 156.940 TL,
  • motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olup vergisiz fiyatı 90.000 TL olan aracın vergili fiyatı 260.190 TL dir.

Buna göre farklılaşma katsayıları aşağıdaki gibidir.

Vergisiz Fiyat1600 cc de az1600 cc- 2000cc2000 cc den fazla
Tüm Fiyatlarda11,311,69


Yeni vergi düzenlemesi sonrası oluşan farklılaşma katsayıları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Vergisiz Fiyat
1600 cc de az1600 cc- 2000cc2000 cc den fazla
40000-70.00011,381,79
70000 – 8000011,331,73
80000 – 110.00011,251,62
11000 üstü11,311,62


Yapılan düzenleme ile vergisiz fiyatı 80.000 TL nin altında olan araçlarda farklılaşma katsayısı artmış, vergisiz fiyatı 80.000 ile 110.000 TL arasında olan araçlarda farklılaşma katsayısı azalmış, vergisiz fiyatı 110.000 TL üzeri olan araçlarda kısmen aynı kalmış kısmen azalmıştır.

Son söz;

Sonuç olarak motor silindir hacmi esas alınarak vergilendirmenin yarattığı fiyat farklılaşması büyük ölçüde varlığını korumaktadır.

Özünde düzenleme bir vergi artışı sonucunu doğurmakta olup, herhangi bir vergi indirimi veya fiyat düşüşü sözkonusu değildir. Bazı araçların vergisi ve fiyatı değişmemekle beraber önemli bir kısmının vergileri mevcut fiyat düzeylerinden bağımsız olarak artmıştır.

Vergisiz fiyatı aynı olan araçlardan farklı vergi oranları uygulanarak farklı vergi alınmaya devam edilmektedir.

Ayrıca yeni düzenlemenin hem mükellefler hem de vergi idaresi bakımından uygulama ve takip güçlükleri yaratması da kaçınılmazdır.

Ama yine de darısı gelir üzerinden alınan vergilere.

Dolaylı vergilerde matraha göre artan oranı uygulayarak vergilendirmede adaleti sağlama yönündeki hassasiyet, elde edildiği tutar ne olursa olsun %15 oranında vergiye tabi tutulan faiz gelirlerinin vergilendirilmesinde de veya futbolcu transfer ücretlerinin vergilendirilmesinde de gösterilecek mi?

Vergilendirmede adaletin dolaylı vergi yerine daha çok doğrudan vergi toplanarak sağlanabileceği hususunda sanırım herkes hemfikir.

Bu yöndeki yapısal dönüşümü gerçekleştirecek adımları da atmakta yarar var. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.