Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Onur GÖK
26 Ocak 2015Onur GÖK
277OKUNMA

Otomobili, Arazi Taşıtı ve Motosikleti İçin MTV Ödeyenler; Kasko Değeri Uygulamasına Dikkat!

30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tarifesi belirlenmiştir. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve
    yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı591,00412,00231,00175,0063,00
 1301 - 1600 cm³ e kadar945,00709,00412,00291,00112,00
 1601 - 1800 cm³ e kadar1.667,001.304,00768,00469,00182,00
 1801 - 2000 cm³ e kadar2.626,002.024,001.189,00709,00280,00
 2001 - 2500 cm³ e kadar3.939,002.860,001.787,001.068,00423,00
 2501 - 3000 cm³ e kadar5.491,004.777,002.985,001.607,00591,00
 3001 - 3500 cm³ e kadar8.362,007.524,004.533,002.263,00831,00
 3501 - 4000 cm³ e kadar13.147,0011.352,006.686,002.985,001.189,00
 4001 cm³ ve yukarısı21.516,0016.135,009.556,004.296,001.667,00
 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm³ e kadar112,0085,0063,0040,0017,00
   251 -   650 cm³ e kadar231,00175,00112,0063,0040,00
   651 -  1200 cm³ e kadar591,00352,00175,00112,0063,00
  1201 cm³ ve yukarısı1.429,00945,00591,00469,00231,00


Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, MTV Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan ve kamuoyunda kasko indirimi olarak da bilinen düzenlemedir.

Şöyle ki; 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmaktadır.

Bu düzenlemeyi bir örnek ile anlatalım: 5 yaşında 3000 cm3 motor silindir hacmi olan bir aracın 2015 yılı için Türkiye ve Reasürans Birliği tarafından belirlenen kasko tutarının 60.000,00.-TL olduğunu varsayalım. Bu durumda mükellefin ödemesi gereken MTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Kasko Değeri60.000,00
Kasko Değerinin %5'i3.000,00
MTV Tarifesinde Belirtilen Tutar4.777,00
Bir alt kademedeki motorlu taşıtlar için belirlenen vergi2.860,00
FARK1.917,00


Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan mükellefler kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden önce, 40 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandıracaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor