Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
31 Temmuz 2018İmdat TÜRKAY
220OKUNMA

Onuncu BRICS Zirvesi Güney Afrika'da Yapıldı

10. BRICS Zirvesine ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının Nijerya’dan sonra en büyük 2. ekonomisi ve dünyada ekonomik büyüklük olarak da 32. sırada bulunuyor.

Ülkenin en büyük şehri ve ticaret merkezi kabul edilen Johannesburg'ta düzenlenen ve "Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde Kapsayıcı Büyüme ve Refah Paylaşımı İçin İş Birliği" temasıyla toplanan zirve 3 gün sürmüştür. Zirvede Afrika kıtası başta olmak üzere dünya genelinde enerji, üretim, teknoloji, finans ve madencilik konuları ele alınmıştır.

BRIC ülkeleri deyimi, adını Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan (India) ve Çin (China) gibi ekonomileri son yıllarda yüksek hızda büyüyen ülkelerin baş harflerinden alan bir ekonomi terimidir. Bu dörtlü grub, 2011 yılında Güney Afrika’yı (South Africa) ekleyerek BRICS adını almıştır.

BRIC ülkeleri ifadesi ilk olarak Goldman Sachs’tan ekonomist Jim O’Neill tarafından 2001 yılında kaleme aldığı bir çalışma ile literatüre girmiştir. 2006 yılında BM Genel Meclisi çatısı altında gerçekleştirmiş oldukları toplantının ardından enformel bir örgüt ya da grup olarak hareket etme yönünde karar almış ve 2009 yılında Rusya’nın başkanlığını yaptığı ilk devlet adamları zirvesiyle kurumsallaşma ve sosyalleşme yönünde ilk önemli adımını atmıştır. 

Ekonomist Jim O’Neill, geniş coğrafyalara hükmeden (dünyanın %25’i), büyük nüfusa sahip (dünyanın %40’ı) ve çok zengin yer altı kaynakları bulunan bu dört ülkenin dünya ekonomisinde giderek büyüyen bir pay sahibi olacağını, dolayısıyla ekonomiye yön verilmesinde onlara daha fazla söz hakkı tanınması gerektiğini savunmuştur.

Dünya nüfusunun %40'ından ve küresel ekonominin %20'sinden fazlasını oluşturan BRICS ülkelerinin 2017 yılı toplam dış ticaret hacmi 5,9 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüklüğü17 trilyon dolarlık bir rakama ulaşan BRICS Ülkeleri dünya üretiminin %20’sini karşılamaktadır. Geçen yıl Türkiye'nin BRICS üyesi 5 ülkeye toplam ihracatı 7,3 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel olarak davet edilmiştir. Tek kutuplu bir dünyanın dünya barışına ve ekonomik zenginliklerin paylaşımına katkı yapmayacağını her uluslararası toplantıda dile getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, daha adil ve tarafsız bir Kredi Derecelendirme Kurulu'nun kurulması için çağrı yaptı ve "Mevcut küresel sistem mutlu bir azınlık dışında kimseyi memnun etmiyor" diyerek bu yapının yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dev yatırım bankası Goldman Sachs’ın ortaya attığı teze göre, BRICS üyesi ülkeler büyüme hızlarını korumaları durumunda 2050 dolaylarında dünyanın en büyük ekonomileri olacaklardır.  

Türkiye’nin Güney Afrika zirvesine İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak davet edilmesi BRICS ile Türkiye arasında ilk kurumsal ilişki olması açısından önemli görülmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor