Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
19 Temmuz 2017İmdat TÜRKAY
200OKUNMA

Onikinci G20 Liderler Zirvesinin ArdındanBu yılki onikinci G20 Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Almanya’nın ikinci büyük şehri olan Hamburg’da yapıldı. Kuşkusuz bu zirveyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği Hamburg şehrinde yapılan şiddet içerikli gösteriler ve eylemlerdi. Almanya'nın ‘Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek' sloganıyla gerçekleştirdiği zirvenin ilki de 1999 yılında Berlin'de yapılmıştı.

Bilindiği üzere, dünyanın en gelişmiş 19 ekonomisinin ve Avrupa Birliğinin oluşturduğu G-20'nin bu yılki liderler zirvesinde öne çıkan en önemli konusu iklim değişikliği ile mücadele oldu. Özellikle ABD’nin anlaşmadan çekilme kararı çok dikkat çekti.

Ülkemizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvenin Sonuç Bildirgesinde;

 • Küreselleşmenin Yararlarının Paylaşılması,
 • Dayanıklılığın Oluşturulması,
 • Sürdürülebilir Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi ve
 • Sorumluluk Kabul Etmek

ana başlıkları yer almıştır. Bildirgede özetle;

 • Korumacılığa karşı mücadeleye devam edilmesi, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme, yoksulluğun ortadan kaldırılması, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın desteklenmesi, Afrika ile iş birliği, istihdamın artırılması ve kadının rolünün güçlendirilmesi gerektiği,
 • Çağımızın zorluklarının üstesinden gelmek ve birbiriyle bağlantılı bir dünyayı şekillendirmek, uluslararası ekonomik iş birliği için önde gelen forum olan G20'nin ortak hedefi olduğu,
 • Terörizm, yerinden olma, yoksulluk, açlık ve sağlık tehditleri, istihdam oluşturma, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve eşitliğin dahil olduğu küresel toplumun temel zorluklarının ele alındığı ve gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğerleri ile birlikte çalışarak bu zorlukları çözmeye devam edileceği,
 • Dünyadaki büyüme beklentileri cesaret verici olmasına karşın büyüme hızının halen arzulanandan zayıf olduğuna işaret edilerek, liderlerin büyümeyi hızlandırmak ve aşağı yönlü risklere karşı korumak için uluslararası ekonomik ve mali iş birliğine bağlılıklarını tekrar teyit ettikleri,
 • Uluslararası ticaret ve yatırımın, büyümenin, üretkenliğin, inovasyonun, istihdam oluşturma ve geliştirmenin önemli motorları olduğu,
 • İki taraflı ve karşılıklı avantaj sağlayan ticaret ve yatırım çerçevelerinin ve ayrımcılık yapılmama ilkesinin önemi belirtilerek piyasaların açık tutulacağı ve haksız ticaret uygulamalarını da içeren korumacılıkla mücadeleye devam edileceği ve bu bağlamda yasal ticaret savunma araçlarının rolünün tanınacağı ile özellikle ticaret ve yatırım için olumlu bir ortam teşvik ederek, düzgün bir hareket alanı sağlamaya çalışılacağı,
 • Öngörülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan ticaret ilişkileri için şeffaflığın önemli olduğu ve bu amaçla, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından mevcut izleme görevleri çerçevesinde izleme faaliyetlerine değer verileceği,
 • Üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası standartlara dayanan, açık ve esnek mali sistemin, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için çok önemli olduğu belirtilerek, liderlerin anlaşmaya varılan G20 finansal sektör reform gündeminin sonuçlandırılması ve zamanında, eksiksiz ve tutarlı biçimde uygulanması konusunda kararlı davranmaya devam ettikleri,

hususları vurgulanmış bulunmaktadır. Ayrıca Bildirgede, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na ilişkin ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının not edildiği belirtilerek, diğer G20 liderleri, Paris Anlaşması'nın geri dönülemez olduğunu belirtmişler ve Paris Anlaşması konusundaki güçlü taahhüdü teyit etmişlerdir.

Dönem Başkanı Almanya'nın önem verdiği Afrika ortaklığına ilişkin de değerlendirmelerin yer aldığı Bildirgede; "G20 Afrika Ortaklığı'nı, Afrika ülkelerindeki fırsatlar ve zorluklar ve 2030 Gündem'in amaçları doğrultusunda başlatıyoruz. Ortak çabalarımız, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve Afrika ülkelerinin ihtiyaç ve isteklerine yanıt olarak, özellikle kadınlar ve gençler için iyi bir istihdam oluşturmaya katkıda bulunarak yoksulluğun ve göç sebepleri arasındaki eşitsizliğin ele alınmasına yardımcı olacak." denilmektedir.

Öte yandan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında yayınlanan Bildirgede liderler, küresel düzeyde adil ve modern bir vergi sistemi için çalışmaya devam edeceklerini ve büyüme yanlısı vergi politikaları konusunda uluslararası işbirliğine gideceklerini vurgulamışlardır. Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) eylem paketini uygulayacaklarını taahhüt eden liderler, ilgili tüm ülkeleri Kapsayıcı Çerçeveye katılmaya teşvik edeceklerini ifade etmişlerdir. Eylül 2017'de Ortak Raporlama Standardı (CRS) kapsamında finansal hesap bilgilerinin değişiminin yeni küresel standarda uygun olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede zirve bildirgesinde, ilgili tüm ülkeler, en geç Eylül 2018'e kadar, bilgi değişimini hayata geçirmeye davet edilmiştir. Vergi şeffaflığı konusunda üzerinde anlaşmaya varılan yeni uluslararası standartların tatmin edici biçimde uygulanması için kaydedilen ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını belirten liderler, OECD tarafından hazırlanacak ve uygulama konusundaki ilerlemeleri yansıtacak olan listeyi bir sonraki liderler zirvesinde beklediklerini ifade etmişlerdir. G20, gelişmekte olan ülkelerin vergi kapasitelerini geliştirmeleri hususunda destek vermeye devam etmektedir. Ayrıca, OECD işbirliğinde vergi kurallarının belirliliğini artırmaya ve ekonominin dijitalleşmesiyle ortaya çıkan vergi zorluklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor