Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
20 Ekim 2014
434OKUNMA

Okul Servis Ücreti Gider Olarak İndirilebilir mi?

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerde ellerinden geldiğince ve güçlerinin yettiğince bir takım giderler yaparak çocuklarını okullara gönderdiler. Bu gider kalemlerinden birisi de okul servis ücretleridir. Okul servis ücretleri belirli şartlar dahilinde, gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim için gerekli şartlar nelerdir?

Elde edilen kazanç dolayısıyla verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilen gelirden, mükelleflerin 18 yaşından küçük çocuklarına ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hatırlatma

Bu indirim gelir vergisi beyannamesi üzerinden yapılan bir indirim olduğundan yıllık gelirlerini beyan etmek zorunda olmayanlar ve ücret geliri elde edenler ne yazık ki bu indirimden yararlanamazlar.

(Kaynak: 11.09.2012 tarih ve 919 sayılı özelge www.gib.gov.tr/index.php?id=1028)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor