Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Hasan Halil GÖNÜL
24 Temmuz 2020Hasan Halil GÖNÜL
930OKUNMA

OECD Ülkelerinde ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Ne Durumda?

OECD tarafından en son 2019 (yoksa bir önceki) yılı hesaplamaları esas alınarak yapılan çalışmaya göre Türkiye OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı en adaletsiz 5. ülke konumundadır.

Araştırmada gelir, belirli bir yıl içinde hane halkının harcanabilir geliri olarak tanımlanmaktadır.

Gelir; kazançlardan, serbest meslek ve sermaye gelirlerinden ve nakit kamu transferlerinden oluşur; hane halkları tarafından ödenen gelir vergileri ve sosyal güvenlik primleri düşülür.

Hane halkının geliri, farklı büyüklükteki hanelerin ihtiyaç farklılıklarını yansıtacak bir düzeltmeyle, her bir üyesine atfedilir.

Bireyler arasındaki gelir eşitsizliği burada “Gini katsayısı” ile ölçülmüştür. Gini katsayısı, elde ettikleri gelirin kümülatif oranları ile nüfusun kümülatif oranlarının karşılaştırılmasına dayanır ve mükemmel eşitlik durumunda 0 ile mükemmel eşitsizlik durumunda 1 arasında değişmektedir.

Buna göre Gini katsayısı ne kadar yüksek ise gelir eşitsizliği o kadar yoğun demektir.

Aşağıdaki tabloda OECD ülkelerinin Gini katsayıları en eşitten en eşitsize doğru sıralanmıştır. Görüldüğü gibi Gini katsayısı ülkemizden yüksek olan sadece 4 ülke vardır. Bunlar; Meksika, Şili, Kostarika ve Güney Afrika’dır. Sonuncu Güney Afrika’nın, ülkede uzun yıllar uygulanan ırk ayrımcılığı politikasının etkilerini halen şiddetli bir şekilde yaşadığı görülmektedir.

OECD Ülkelerinde ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Ne Durumda?Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 17 July 2020)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor