Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
08 Temmuz 2012Özkan ATİLA
233OKUNMA

OECD ülkelerinde ücretlerdeki vergi yükü yükseldi

OECD ÜLKELERİNDE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ ORTALAMA MALİ YÜKLER YÜKSELİRKEN TÜRKİYE’DE DÜŞTÜ

Kaynak: Ücretlerin Vergilendirilmesi (Taxing Wages), OECD, 25.04.2012.

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin OECD’nin son yayınına göre, 2011 yılında işgücü gelirleri üzerindeki ortalama vergi ve sosyal güvenlik yükü 34 OECD ülkesinin 26’sında bir önceki yıla göre yükseldi. İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Slovakya vergi ve sosyal güvenlik yükünün en çok arttığı ülkeler olurken, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu mali yüklerin düştüğü görüldü.

Birçok ülkede, ücretler üzerindeki mali yük artışları sosyal güvenlik katkılarından ziyade kişisel gelir vergilerinden kaynaklanmaktadır. Gelir vergilerindeki artışın en önemli nedeni ise matrahın tespitinde dikkate alınan indirim ve istisnaların değerinin ücretlerdeki artışa kıyasla düşmüş olmasıdır. Hatta Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İrlanda gibi bazı ülkelerde, bu indirim ve istisnaların değeri nominal olarak da düşmüştür.

Aşağıdaki tabloda, 2011 yılında OECD ülkelerinde bekar bir işçinin ortalama ücret geliri üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükünün yüzdeleri gösterilmektedir:Söz konusu tabloda görüldüğü üzere, OECD ülkelerinde ücret gelirleri üzerindeki mali yüklerin ortalaması, bekar işçiler için %35,3’dür. Mali yüklerin en yüksek olduğu ülkeler, Belçika (%55,5), Almanya (%49,8), Macaristan ve Fransa iken (%49,4); en düşük olduğu ülkeler ise Şili (%7), Meksika (%16,2) ve Yeni Zelanda’dır (%15,9).

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye’deki bekar bir işçinin ücreti üzerindeki mali yükü ortalama %37,7 olup OECD ortalamasının 2,4 puan üzerindedir. Türkiye’de ücretler üzerindeki mali yükler, OECD ülkelerindeki genel eğilimin tersine, önceki döneme göre az da olsa düşmüştür (%0,32 puan).

OECD ülkelerinin ortalamasında ve Türkiye’de, farklı statüdeki işçilerin ücretleri üzerindeki 2000 ve 2011 yıllarındaki mali yüklerin oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Söz konusu tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de ücretler üzerindeki mali yükler, ortalama ücretin %167’sini elde eden bekar işçiler dışında, OECD ülkelerinin ortalamasına paralel olarak 2000 yılına göre 2011 yılında düşmüştür. Türkiye açısından önemli bir değişim ise, gelir seviyesine göre mali yükler, 2000 yılının aksine, 2011 yılında artan oranlı hale gelmiştir. Bu durum vergi adaletinin sağlanması açısından ülkemiz için olumlu bir gelişmedir.

Öte yandan, çocuklu aileler açısından Türkiye’deki mali yükler OECD ortalamasına kıyasla çok daha yüksektir. Bu durum, ülkemizde çocuklu ailelere sağlanan vergisel avantajların, OECD ülkelerine kıyasla, çok daha sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor