Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
14 Ocak 2013Ahmet Metin AYSOY
600OKUNMA

Nakliye işleri ile personel / öğrenci taşıma işleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde düzenlenen ilişiksizlik belgesini, “nakliye işleri ile personel /öğrenci taşıma işleri’’ açısından inceleyeceğiz. Konuyu maddeler halinde açıklayalım.

A) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

B) İşveren hak edişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

C) İhaleyi yapan idarece ihale konusu işin sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yükleniciler tarafından yapıldığının SGK’ya bildirilmesi durumunda, yüklenicilerin, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında(eski deyimle Bağ- Kur kapsamında)sigortalı olduklarının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi yükleniciye verilir.

D) İhale konusu işin yukarda belirtilen yükleniciler ile birlikte, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (eski deyimle Bağ-Kur kapsamında) sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılması halinde de, ilişiksizlik belgesi yükleniciye verilir.

E) İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında (eski deyimle SSK kapsamında) sigortalı olarak çalışacak kişi/gün sayısının belli olması durumunda, İhale sözleşme veya şartnamesine göre ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar işveren tarafından SGK’ya bildirim yapıldığının anlaşılması halinde, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak SGK’ya borcunun da bulunmaması koşuluyla ilişkisizlik belgesi işverene verilir.

F) SGK’nın, ihaleyi yapan idareden aldığı bilgi ve belgelerden, sigortalıların hizmetlerinin veya kazançlarının SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması nedeniyle, asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesi ya da prim tahakkuk belgesi düzenlenen her bir ay için, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca; aylık asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde tahakkuk eden prim ve idari para cezası ödendikten sonra, ilişiksiz belgesi verilir.

(3 Ocak 2013 tarihinde Dünya Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor