Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Mustafa BİZİMYER

1987 yılında Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde doğdu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı ‘Uluslararası İşletmecilik Bölümü’ yüksek lisans eğitimine halen devam etmekte olup, “Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnaların Uluslararası İşletmelere Etkisi” konulu tezle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ‘Adalet’ bölümünü bitirmiş olup, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ‘Tarih’ bölümüne devam etmektedir.

2011 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak yaklaşık 2 yıl bu görevi ifa etmiştir. Daha sonra 2013 yılında T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak yaklaşık 1,5 yıl da anılan Kurum bünyesinde çalışmıştır.

2014 yılında ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu sınavda başarı göstererek Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup halen Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişi olarak görevine devam etmektedir.

Vergi Dünyası, Vergi Raporu, Mali Çözüm, Yaklaşım ve Lebib Yalkın gibi çeşitli hakemli dergilerde ve internet sitelerinde yayımlanmış mesleki makaleleri ve köşe yazıları bulunmaktadır.

Mustafa BİZİMYER İngilizce bilmekte olup, evlidir.