Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Prof. Dr. Murat BATI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı 

murat.bati@omu.edu.tr