Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
07 Şubat 2016
165OKUNMA

Mükelleflerin %76,94’ü Memnun

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında 9-26 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Yapılan açıklamada, Başkanlığın öncelikli stratejik amaç ve hedefleri arasında yer alan vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak sunulan hizmetlere ilişkin mükelleflerin ve 3568 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini yürüten meslek mensuplarının, memnuniyet derecelerinin ölçülmesi ile hizmet önceliklerinin ve beklentilerinin belirlenebilmesi amacıyla söz konusu anketin yapıldığı belirtilmiştir. 

Kurum dışına yaptırılan söz konusu anketin, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 10 Defterdarlık bünyesinde toplam 15.000 mükellef ile 14 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 1 Defterdarlık bünyesinde toplam 1.000 meslek mensubu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anketinde mükellef ve meslek mensuplarına; 

 • Vergiyle İlgili Akla Gelen İlk Kurum 
 • Kurumun Bilinirliği
 • Hizmet Türleri Kullanım ve Memnuniyet
 • İnternet Vergi Dairesi Kullanım Memnuniyeti
 • www.gib.gov.tr Kullanım Memnuniyeti 
 • Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189) Hizmet Kalitesi
 • Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetler
 • Vergi Dairesi Personeli Hizmet Sunum Kalitesi
 • Vergi Dairesi Fiziki Koşullarından Memnuniyet
 • Bilgilendirme Ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Vergi Ödeme Kanallarının Kullanım Kolaylığı
 • Kurum Algısının Ölçülmesi
 • Toplumsal Vergi Algısı ve Vergi Bilinci

Konularına yönelik sorular sorulmuştur.

Anket sonuçlarına göre mükellef memnuniyet oranı %76,94, meslek mensubu memnuniyet oranı ise %74,72 olarak tespit edilmiştir. Gerek mükellefler, gerekse meslek mensupları açısından baktığımızda anket sonuçları son derece olumludur.


(Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi) 

Bu noktada; vergi toplama görevi gibi zorlu bir görevi yerine getiren Gelir İdaresinin son yıllarda mükellef hakları ve temel etik değerlere riayet edilmesini esas alan mükellef odaklı bir bakış açısıyla başlattığı e-tahsilat, e-defter, e-fatura, e-arşiv, e-tebliğ, e-haciz ve e-yoklama gibi modern uygulamalar konusunda ortaya koymuş olduğu başarılı performansın söz konusu anket sonuçlarına da yansıdığını söylemek mümkündür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor