Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mustafa Sefa KARA
16 Mart 2017Mustafa Sefa KARA
170OKUNMA

“Mükellef Portalı” İle Vergi İncelemeleri Daha Şeffaf

Daha önceki yazılarımızda Vergi Denetim Kurulu tarafından hayata geçirilen reformlardan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise incelemelerin şeffaflaştırılması ve sürecin mükelleflerle paylaşılması adına hayata geçirilen “VDK Mükellef Portalı” uygulamasından bahsedeceğiz.

Mükellef Portalına, Vergi Denetim Kurulu’ nun resmi web adresi olan www.vdk.gov.tr adresi üzerinden “Mükellef Portalı” sekmesi üzerinden ulaşabileceğiniz gibi doğrudan https://mukellefportali.vdk.gov.tr/ adresinden de erişmeniz mümkün. Peki, Mükellef Portalı uygulaması nasıl işlemektedir?

Bilindiği üzere vergi incelemeleri Müfettiş’le birlikte tanzim edilen İncelemeye Başlama Tutanaklarının imzalanması ile başlamaktadır. Bu aşamada incelemenin mahiyetine ilişkin bilgilendirme, incelemenin nerede yapılacağı ve hangi dönemleri kapsadığı gibi hususlar Müfettiş ve Mükellef arasında istişare edilerek karara bağlanır. Karara bağlanan bu hususlar ise “İncelemeye Başlama Tutanağı” adı altında yazılı hale getirilir.

İncelemeye Başlama Tutanakları üç nüshadan ibarettir. Bu nüshalardan bir tanesi vergi dairesine, bir tanesi Müfettişin bağlı olduğu Grup Başkanlığına gönderilmek üzere Müfettişte kalır. Diğer nüsha ise Mükellefe verilir. Mükellefe verilen incelemeye başlama tutanağı nüshası aslında Mükellef Portalına giriş için kullanacağınız anahtar niteliğindedir. Söz konusu tutanağın en altında “Mitas Sorgu No” şeklinde bir ibare görürsünüz. Karşısında karmaşık sayı ver harfler dizisinden oluşan kodu ve vergi kimlik numaranızı kullanarak yukarıda belirtmiş olduğumuz internet adresleri üzerinden Mükellef Portalına giriş yapabilirsiniz.

Peki, söz konusu portalı kullanarak neler yapabilirsiniz?

Hakkınızda yürütülen incelemenin tamamlanıp tamamlanmadığı, müfettişin ek süre talep edip etmediği, Rapor tanzim edilmişse Rapor Değerlendirme Komisyonunda incelenmeye başlanıp başlanmadığı gibi incelemenin hangi safhada olduğuna ilişkin bilgilere erişebilirsiniz.

Müfettişle birlikte tanzim edilen taslak inceleme tutanağını veya nihai inceleme tutanağını elektronik ortamda temin edebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Portal üzerinden Uzlaşma veya Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca dinlenme talebinde bulunabilirsiniz. Son olarak ise incelemeye ilişkin olarak veya başka bir konuda görüş ve önerilerinizi doğrudan Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin KARAKUM’a iletme imkânına bu sistem üzerinden sahipsiniz.

Görüleceği üzere her ne kadar bu aşamada sunulan hizmetler sınırlı olsa da VDK’nın yakalamış olduğu ivme ve yaşanan teknolojik gelişmeler göstermektedir ki, ilerleyen süreçte çok daha fazla opsiyona bu sistem üzerinden ulaşılabilecek ve hatta günün birinde Müfettişle yüz yüze görüşmeden incelemeler bu sistem üzerinden sonuçlandırılabilecektir. Dolayısıyla sistem daha komplike hale gelmeden bizce arada sistemi kontrol edip aşina olmanız sonraki dönemlerde sisteme daha çabuk adapte olmanıza yardımcı olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.