Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Etkinliklerimiz

2046OKUNMA

Mükellef Hakları Açısından Vergi İncelemesi Panelimiz Geniş Bir Katılımla Hacettepe Üniversitesinde Yapıldı

VERGİALGI.net internet sitesinin kuruluşunun 5. yılı nedeniyle VERGİALGI düşünce platformu ile Hacettepe Üniversitesi Maliye Topluluğunca ortaklaşa düzenlenen Mükellef Hakları Açısından Vergi İncelemesi paneli Ankara’da yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum yaptı. Karakum konuşmasında “Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi incelemesinde yetkili tek kurul olup 8500 vergi müfettişi ile faaliyetlerini yerine getirmektedir. Çoğu müfettiş yardımcısından oluşan Kurulumuzun odağında eğitim ve elektronik denetim yer alıyor. İncelenecek mükellefleri seçerken risk odaklı bir yaklaşım güdüyoruz. Bir yılda 2,5 milyon mükellefin en fazla 60-65 bini incelenebiliyor. Bu nedenle de incelemenin verimi için risk analizi yapılıyor. Bir mükellef riskli değilse mükellefi hiç rahatsız etmiyoruz. İncelemeye seçim süresinde olağan dışı bir durum yoksa sadece 1 yılını incelemeye alıyoruz.

Vergi Denetim Kurulu olarak mükellef haklarını hangi açıdan geliştirebiliriz konusunu ciddi şekilde önemsiyoruz. Bu kapsamda VERGİALGI platformu ile Hacettepe Maliye Topluluğunun düzenlediği paneli de iyileştirmeye açık alanların gündeme getirileceği bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle de Panelin başlığının bizim felsefemize oldukça uygun olduğunu görüyoruz. İncelemede mükellefin hakları değil, mükellef hakları açısından vergi incelemesi”.

Mükellef hakları açısından en önemli yeniliklerimizden biri mükelleflerin incelemenin safahatı hakkında bilgi almasına imkan sağlayan VDK Mükellef Portalı. Mükellefler kendileriyle yürütülen incelemenin tamamlanıp tamamlanmadığını, müfettişin ek süre talep edip etmediğini, Rapor tanzim edilmişse Rapor Değerlendirme Komisyonunda incelenmeye başlanıp başlanmadığını portalden takip edebilir.

Ayrıca Müfettişle birlikte tanzim edilen taslak inceleme tutanağı veya nihai inceleme tutanağı elektronik ortamda temin edebilir, Uzlaşma veya Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca dinlenme talebinde bulunabilir. Ayrıca mükelleflerimiz sistem üzerinden incelemeye ilişkin olarak veya başka bir konuda görüş ve önerilerini doğrudan Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak bana iletebiliyorlar.”

Panel’de VERGİALGI internet sitesi hakkında bilgi veren sitenin kurucularından Bülent Taş, 2012 yılında yayına başlayan sitenin amacının vatandaşın vergi, sosyal güvenlik, iş hukuku ve ticaret hukuku konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmasını, haklarının ve yükümlülüklerinin neler olduğunu bilmesini, ödediği verginin farkında olmasını, böylece hesap sorarak yönetime katılması ve katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Panelde konuşan Danıştay 9. Daire Üyesi Nilgün İpek ise vergi incelemesinde mükellef haklarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında mülkiyet haklarının kapsamında yer aldığını ifade ederek şunları eklemiştir: “Devletin kamu yararını gözeterek sınırsız takdir hakkı var gibi ama incelemede sınır ne olmalı? Kamu yararının yanında mükellef hakkında adil bir denge sağlanması gereklidir. Mükellef hakları çok önemlidir. Devletin yetkiyi kullanırken sınırlarını çizmesi gerektiği, külfet olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Son dönemde vergi inceleme sürecine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Yeni düzenlemelerle mükellef hakları açısında önemli iyileştirmeler yapılmış olup bunlar mükellefle idare arasındaki ihtilafları azaltacak yöndedir.”

Panelde konuşan Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dekan yardımcısı ve Maliye bölüm başkanı Prof. Dr. Tarkan Çavuşoğlu da üniversite ile özel sektör ve kamunun bir araya geldiği bu tür etkinlikler sayesinde bilim ile hayat arasında doğrudan bir bağ kurulabildiğini ve bundan ise tüm tarafların kazançlı çıktığını ifade etti.

Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli yapmış olup, panel TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Oytun Canyaş, Ankara Vergi Dairesi Başkanı V., GİB Mükellef Hizmetleri Daire Bşk. İlhan Karayılan, Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mustafa Deryal, Yeminli Mali Müşavir E. MASAK Bşk. Yrd. E. Baş Hesap Uzmanı İbrahim Yumuşak ve Vergi Denetim Kurulu Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Ankara Grup Başkanı Cebrail Yılmazer’in konuşmaları ile sona erdi.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor