Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mehmet YILMAZ
23 Ocak 2019Mehmet YILMAZ
140OKUNMA

İkinci El Araç Alımında Dikkat! MTV I Sayılı Tarifede Düşük Satır Numarasında Vergilendirilen Araçları Tercih Edin

7061 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında 05.12.2017 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda yapılan değişiklikle motorlu araçların vergilendirilmesinde yaş ve silindir hacminin yanında aracın taşıt değeri de dikkate alınacaktır.

Yeni düzenlemeye göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde de esas alınacaktır.

2018 yılında yaşanan döviz dalgalanmaları neticesinde araç taşıt değerlerinde dalgalanmalar meydana gelmiştir.

Araç taşıt değerleri aynı marka aynı model araçların trafiğe çıkış tarihine göre farklılıklar olabilmektedir. Kasım ayında trafiğe çıkan bir aracın taşıt değeri buna bağlı olarak MTV’si, Ekim ayından trafiğe çıkan araçtan daha düşük olabilmektedir.

Aynı araç Aralık ayında trafiğe çıktığında ise daha yüksek bir taşıt değeri ile MTV’ye sahip olabilecektir. Bu MTV farkı sadece alış yılı değil aracın trafikte olduğu sürece farklı olacaktır. 7061 sayılı Kanun sonrasında ikinci el piyasasında araç alırken MTV satırı önem arz etmektedir. Düşük satırda yer alan araçlar daha düşük MTV ödeyecektir.

1. 7061 Sayılı Kanun İle Gelen Değişiklik

5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme sonrasında MTV tutarı belirlemesinde dikkate alınan kriterlerde değişikliğe gidilmiştir.

Yeni düzenleme öncesinde MTV tutarı belirlenirken araçların motor silindir hacmi ile aracın trafiğe çıkış tarihi önem arz ederken 7061 sayılı Kanun sonrasında motor silindir hacmi ile aracın trafiğe çıkış tarihinin yanında aracın taşıt değeri de kriter olarak eklenmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınacak olmasıdır.

31.12.2018 tarihli 3. Mükerrer gazetede yayımlanan 51 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği ile 2019 yılı MTV tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2019 yılı MTV tutarları

2. 7061 Sayılı Kanun Sonrası MTV Uygulaması

7061 Sayılı Kanun öncesinde MTV tutarı belirlenirken araçların motor silindir hacmi ile aracın trafiğe çıkış tarihi önem arz ederken 7061 sayılı Kanun sonrasında motor silindir hacmi ile aracın trafiğe çıkış tarihinin yanında aracın taşıt değeri de eklenmiştir. Araç trafiğe çıktığı tarih itibariyle bulunduğu satırda sürekli olarak vergilendirilecek olmasıdır.

2.1. Taşıt Değeri Belirlenirken ÖTV ve KDV’nin Önemi Bulunmamaktadır

7061 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 20 nci bentle taşıt değerinin tanımı, taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder şeklinde yapılmıştır.

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere aracın MTV açısından hangi satırda vergilendirileceği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyen KDV matrahı diye tanımlanabilecek taşıt değerinin esas alınacaktır.

Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir hususta enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında yapılan ÖTV indirimlerinin MTV açısından önem arz etmeyeceğidir.

2.2. İkinci El Araçta MTV ve Satır Numarası
7061 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan hüküm neticesinde otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınacak olmasıdır.

2018 yılında motor silindir hacmi 1301 - 1600 cm³ e kadar olan ve taşıt değeri 40 bin ile 70 bin arasında trafiğe kayıt edilen bir araç 2018 yılında 5 no.lu satırda yani 1.423 TL MTV ödeyecektir.  Yukarıdaki hüküm doğrultusunda 2019 yılına gelindiğinde aynı araç 1 yaşında olacağı ve 5 no.lu satırda vergilendirilmeye devam edeceği için 1.619 TL MTV ödeyecektir.

2018 yılında uygulanan tarife ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2018 yılı MTV tutarları

2.3. Aynı Model, Marka ve Yaştaki Araçta MTV ve Satır Numarası Faklı
Yıl içerisinde araç fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan maliyet değerlerinin değişmesi araçların taşıt değerlerini de etkileyecektir. Örneğin ABD dolarının 7 TL’yi aştığı Ağustos 2018 ayındaki ithal bir aracın taşıt değeri ile dolar kurunun 5,5 TL olduğu Aralık 2018 ayı ile dolar kurunun 4 TL olduğu Şubat 2018 ayında trafiğe çıkan aynı model ve aynı marka aracın taşıt değeri farklı olabilecektir.

Bu araçların MTV satırı belirlenirken motor silindir hacimleri ile yaşları aynı olacağı için taşıt değeri önem arz edecektir. Bu aracın motor silindir hacminin 1301 - 1600 cm³  arasında olduğu varsayımında 2018 yılı taşıt değerin 70 bin üzerinde olması halinde 6 no.lu satırda, 70 bin TL’nin altında olması halinde 5 no.lu satırda vergiye tabi olacaktır.

2018 yılında 6 no.lu satırda yer alan bir araç 1.553, 2019 yılında ise 1.799 TL MTV ödeyecektir. Aynı model ve marka olan bir araç 5 no.lu satırda yer alması halinde 2018 yılında 1.423 TL 2019 yılında ise 1.649 TL MTV ödeyecektir. Yıllık MTV kazancı 2019 tutarlarına göre 150 TL’dir.

Sonuç
5 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanun sonrasında araçların MTV tutarı belirlenirken yaş ve silindir hacminin yanında aracın taşıt değeri de esas alınacaktır. Yıl içinde meydana gelecek fiyat değişimleri sonrasında aynı aracın MTV tutarı değişebilecektir. Bu nedenle aynı yaş, model ve marka araçlarda taşıt değerinden kaynaklanacak MTV farkı oluşabilecektir. Aracın ilk satışı esnasında MTV açısından I sayılı listenin hangi satırında yer alırsa trafikte kaldığı sürece aynı satırda vergilendirilecektir.

Bu nedenle ikinci el araç satın alırken aracın MTV açısından I sayılı listenin düşük satırında yer alması aracın kullanıldığı sürece daha düşük MTV ödenmesini sağlayacaktır.