Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Haberler

30 Aralık 2019
589OKUNMA

Milletvekillerinden Milletvekili Taşıtlarına Geçiş Üstünlüğü

Resmi Gazete’de 24 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan 7196 sayılı Yasanın 42. maddesiyle Karayolları Trafik Kanununa yapılan düzenleme ile Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait ekli (1) sayılı listede gösterilen araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlar olarak belirlendi.

TBMM çıkardığı yeni yasayla Milletvekillerine ait araçları da trafikte üstünlüğü olanlar kapsamına aldı.

Daha önce Karayolları Yönetmeliğinde ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanarak 1.11.2019’dan itibaren yürürlüğe giren GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA UYULACAK KURALLAR İLE BU HAKKA SAHİP ARAÇLARDA BULUNDURULACAK IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ İLE BUNLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’da geçişe üstünlüğüne araçlar daha dar kapsamlı olarak belirlenmişti.

Kanuna eklenen (1) sayılı liste ile kapsamın oldukça genişletildiği görülüyor.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNA EKLENEN LİSTEYE GÖRE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN ARAÇLARGEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA UYULACAK KURALLAR İLE BU HAKKA SAHİP ARAÇLARDA BULUNDURULACAK IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ İLE BUNLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 1. TBMM Başkanı
 2. Cumhurbaşkanı yardımcıları
 3. TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grup başkanı
 4. TBMM’de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grup başkanı
 5. Eski Cumhurbaşkanları
 6. Anayasa Mahkemesi Başkanı
 7. Yargıtay Birinci Başkanı
 8. Danıştay Başkanı
 9. Sayıştay Başkanı
 10. Bakanlar
 11. TBMM Başkanvekilleri
 12. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları
 13. TBMM üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.)
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanı
 15. Genelkurmay Başkanı
 16. Diyanet İşleri Başkanı
 17. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 18. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 19. TBMM Genel Sekreteri
 20. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı)
 21. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 22. Danıştay Başsavcısı
 23. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 24. Anayasa Mahkemesi üyeleri
 25. Bakan yardımcıları
 26. İl Valileri
 27. Kuvvet Komutanları
 28. Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı
 29. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili
 1. Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,
 2.  Organ ve doku nakil araçları,
 3. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,
 4. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,
 5. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,
 6. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,
 7. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
 8. Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,

Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların İşaretini Alan Araç Sürücülerinin Uyacağı Kurallar

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür bir işaretini alan ve araç sürücüleri bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek mecburiyetindeler.

Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri derhal kavşağı boşaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek mecburiyetindeler. (Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 142)

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Uyacağı Kurallar

Işıklı uyarı işareti, araçların tepe bölgelerine sabitlenmek suretiyle veya aynı bölgeye derhal sökülüp takılabilecek şekilde kullanılacak.

Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. EK-1 sayılı listede belirtilen makam sahiplerinin emirlerine ve zatlarına verilen araçlar hariç diğer tüm araçların görev ve zorunluluk dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları yasaktır. (GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA UYULACAK KURALLAR İLE BU HAKKA SAHİP ARAÇLARDA BULUNDURULACAK IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ İLE BUNLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR, Md.5)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor