Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
11 Mart 2018Ahmet Metin AYSOY
207OKUNMA

Meslek Odası Kaydı Geçersiz Sayılanlar Dikkat!

Bir BAĞ-KUR sigortalısı tanıdığımın Bağ-Kur sigortalılık süreleri iptal edilmişti. Kendisine gerekçe olarak, kayıtlı bulunduğu meslek odasında Sosyal Güvenlik  Kurumu tarafından yapılan denetimde üyelik kaydının usulüne uygun düzenlenmediğinin tespit edildiği, bu nedenle de oda kaydının geçersiz sayıldığı, sonuçta da sigortalılık sürelerinin iptal edildiği, belirtilmiş...

“Ne yapabilirim diye sordu?”

Gerçekten de, meslek odalarının üye kayıt defterinde SGK’nın denetim ve kontrole yetkili memurlarınca yapılmış kontrollerde, sigortalının üyeliğine ilişkin yönetim kurulu  kararının olmaması, üyelik kaydının sonradan ilave edilmesi veya noter tasdik tarihinden önceki bir tarihte üyelik kaydının oluşturulması gibi usulsüzlüklerin tespit edilmesi dolayısıyla, bir çok kişinin meslek odası üyelik kayıtları geçersiz sayılmış ve bu geçersiz üyelik kaydı dolayısıyla sigortalı süreleri iptal edilmişti.

Ne var ki, bu durumda olan sigortalılar için şöyle bir çözüm imkanı sağlanmıştı; meslek odası üyelik kaydının geçersiz sayılması nedeniyle sigortalılık süreleri iptal edilenler, primlerini 31.12.2013 tarihine kadar yatırmış iseler, iptal edilen sigortalılık sürelerinin tamamı, kısmi prim ödemesinde bulunanların ise, kısmi ödenen primlerin tam ayı  karşıladığı sigortalılık sürelerinin SGK'ya müracaat etmeleri halinde geçerli sayılacaktı. (5510 sayılı Kanun geçici madde 54, SGK 2013/11 Genelge)

Neticede, sigortalılığı iptal edilen bu şahıs, bu minvalde tekrar SGK’ya başvurdu. İptal edilen süreleri geçerli sayıldı ve emekli oldu.

Sonuç olarak; meslek odası üyelik kaydının SGK tarafından yapılan incelemede usulsüz bulunması nedeniyle, Bağ-Kur sigortalılık süreleri iptal edilmiş olanlar, bu sürelere ilişkin primlerini 31.12.2013 tarihine kadar yatırmış iseler, SGK ya müracaatla iptal edilen sigortalılık sürelerini 5510 sayılı Kanunun geçici 54. maddesi ve 2013 /11 sayılı SGK genelgesi uyarınca tekrar geçerli saydırabilirler.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.