Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Mehtap Banu AKSOY

Gelir Uzmanı

1978 Kars doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimi almıştır.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde (Gelir İdaresi Başkanlığı) Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 2007 yılında yapılan yeterlik sınavı sonucunda Gelir Uzmanı olarak atanmıştır. 2005 yılından beri Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Mükelleflere yönelik hizmet kanallarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projelerde yer almış, Gelir İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi (Call Center Projesi) AB Projesi ile OECD Mükellef Hizmetleri Alt Grubu çalışmalarına katılmış, Makedonya, Hollanda ve İsveç’te mükellef hizmetleri ile ilgili incelemelerde bulunmuştur.

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) temel eğitim ve uzmanlık eğitimi alarak Avrupa Birliği uzmanı sertifikası almıştır. Ayrıca Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.