Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
19 Nisan 2017Bülent TAŞ
174OKUNMA

Mart Ayında Bütçe Sarsıldı

Maliye Bakanlığı 2017 Mart ayı Bütçe Gerçekleşme Raporunu Yayımladı. Buna göre Bütçe 2017 Mart ayında 19,5 Milyar TL açık vermiştir. 2016 yılı Mart ayında ise 6,6 Milyar TL açık verilmişti. Mart ayında bütçe açığında önemli bir sıçrama söz konusudur.

2017 yılının ilk üç aylık bütçe gerçekleşmeleri de pek iç açıcı değil. 2017 ilk üç ayında bütçe açığı 14,9 milyar TL olmuştur. Geçen yılın ilk üç ayında ise bütçe 46 milyon TL fazla vermişti.

Diğer dikkat çekici husus faiz dışı fazla/açık ile ilgilidir. 2016 yılı Mart ayında 160 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılı Mart ayında 12,4 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2016 yılının ilk üç ayında 16,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılının ilk üç ayında sadece 3,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2017 yılı Mart ayında genel bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında azalmışken bütçe giderleri %25 oranında artış göstermiştir.

Vergi gelirlerinde artış  %8,9 oranı ile sınırlı kalmıştır. Vergi gelirlerindeki artışın sınırlı kalmasında KDV önemli rol oynamıştır. 2017 yılı Mart ayında dâhilde alınan KDV bir önceki yılın aynı ayına göre %33 oranında azalmıştır. Bu azalma özellikle KDV iadelerinde ortaya çıkan önemli artıştan kaynaklanmaktadır. Geçen yıl 3,6 milyar TL KDV iadesi yapılmışken bu yıl mart ayında 5,3 milyar KDV iadesi yapılmıştır. İadedeki artış oranı %47 civarındadır.

Genel bütçe gelirlerindeki düşüşün diğer bir nedeni vergi dışı diğer gelirlerdeki %55 oranındaki azalmadır. Bu durum diğer sermaye satış gelirlerindeki düşüşten kaynaklanmış görünmektedir.

Bütçe giderlerindeki artışın temel kaynağı ise cari transferlerdeki artıştır. Cari transferler 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38 oranında artış göstermiştir. 2017 yılının ilk üç ayında cari transferlerdeki artışın; sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki %42,9 oranındaki artıştan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu artışta tarımsal amaçlı hazine yardımlarındaki %61’lik artış, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan hazine yardımlarındaki %35’lik artış, küçük ve orta ölçekli sanayii destekleme yardımlarındaki %492’lik artış ve Sosyal Güvenlik görev zararı ödemelerindeki %62’lik artış etkili olmuştur. Sosyal Güvenliğe yapılan transferlerdeki artışta prim ödemelerindeki 9 aylık ertelemenin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Ekonomiyi canlandırmaya yönelik olarak yapılan bazı vergi indirimleri bütçe performansını olumsuz etkilemiş olmakla beraber aynı zamanda vergi iadelerindeki ve bütçe giderlerindeki önemli artışta buna önemli düzeyde katkı sağlamıştır.

Özellikle vergi iadeleri ve sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderlerindeki prim ertelemenin geçici etkisinin de ötesindeki artış bütçeyi sarsmıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor