Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
02 Aralık 2012Ahmet Metin AYSOY
228OKUNMA

Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Konun Detayları:

1-      Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sağlık sunucusuna sevk işlemleri yapılacaktır.

 

2-      Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali Kurum sağlık kurulları tarafından tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.

 

3-      Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de sigortalı bu Kanun hükmünden yararlandırılacaktır.

 

4-      Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul birden fazla çocuğu olanlardan ikinci ve diğer çocukları için ilave hizmet süresi verilmeyecektir.

 

(Konu ile ilgili mevzuat: 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28 inci maddesine 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen fıkra.  22.05.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Genelge.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor