Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
15 Temmuz 2018Nazmi KARYAĞDI
209OKUNMA

Maliye’nin 2017 Uzlaşma Rakamları Ne Söylüyor?

Haklarında vergi inceleme raporu düzenlenerek ek vergi ve ceza talep edilen mükelleflerle Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan uzlaşma toplantılarının sonuçları, kamuoyunun gündemine gelen konular arasında yer alır.

Tarhiyat öncesi (TÖ) veya tarhiyat sonrası (TS) uzlaşma, Vergi Mahkemesine gitmeden veya ödeme yapmadan önce, mükellefe, İdare ile son bir kez daha değerlendirme şansı verir.

Kısacası uzlaşma uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir araçtır.

Vergi Denetim Kurulu’nda, Gelir İdaresi bünyesindeki Merkezi Uzlaşma ve Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunda, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlık Uzlaşma Komisyonlarında 2017 yılında yapılan uzlaşmalarda ne sonuçlar elde edilmiş gelin hep birlikte bir göz atalım.

Vergi Denetim Kurulu’nun TÖ Uzlaşma sonuçları

Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (TÖU) Komisyonlarına yapılan başvurular sonucunda; toplamda tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olan 799.234.626 TL tutarındaki vergiden 312.837.221TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 303.551.158 TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmış

Diğer taraftan, TÖU’ya konu olan 1.208.386.889 TL ceza tutarının 581.889.106 TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 115.400.488 TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmış (Kaynak: VDK, 2017 Faaliyet Raporu).

Merkezi Uzlaşma Komisyonu Sonuçları

Yüksek tutarlı raporların uzlaşmasının yapıldığı Merkezi Uzlaşma Komisyonuna 2017 yılında 18 rapor gelmiş. Raporlarda talep edilen ek vergi tutarı 296.926.510 TL.

18 rapordan 3’ü üzerinde uzlaşma sağlanmış ve uzlaşmaya konu olan vergi tutarı üzerinden hiçbir indirim yapılmaksızın 3.212.460 TL üzerinden uzlaşma sağlanmış.

Uzlaşılan 3 rapora ait ceza ise 11.128.389 TL’den 1.904.432 TL’ye indirilerek uzlaşma temin edilmiş.

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

Gelir İdaresi bünyesindeki ikinci uzlaşma komisyonu olan Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’na 2017’de 110 rapor gelmiş ve bunların 69 üzerinde uzlaşma sağlanmış.

69 dosyada uzlaşmaya konu olan vergi tutarı 20.992.593 TL olup uzlaşılan vergi 16.649.442 olarak belirlenmiş. Bu raporlara ait toplam 38.526.694 TL tutarındaki ceza ise 6.733.494 TL olarak sonuçlanmış.

İllerdeki Uzlaşma Komisyonları

Nispeten daha düşük tutarlı tarhiyatlara ilişkin raporlar ise İllerde Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesinde kurulu olan Uzlaşma Komisyonlarında sonuca bağlanıyor.

2017’de illerdeki uzlaşma komisyonlarında 45.878 rapor ele alınmış ve bunların 43.895’i üzerinde uzlaşma sağlanmış.

Uzlaşılan vergi ve cezalar aşağıda bir tablo olarak yer alıyor.

1990’lı yıllardan beri Faaliyet Raporlarında uzlaşma sonuçlarını kamuoyuna açıklayan Maliye Bakanlığı’nın, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (geçmişte Kurulların), Gelir İdaresi Başkanlığının (Gelirler Genel Müdürlüğünün) bu yaklaşımları hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına gerçekten her türlü takdirin ötesinde.

Zira yapılan bu açıklama, Türkiye’de hesap verilebilirlik ve şeffaflık kavramları kamuoyunun gündemine henüz girmemişken başlatılmıştı.

İşte bu nedenle; o dönemin yöneticilerinden ve çalışanlarından hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler, vefat etmiş olanlara da Allah’tan rahmet dilemek boynumuzun borcu olsa gerek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Faaliyet Raporu, www.gib.gov.tr